Windpark Fryslan

Windpark Fryslân wil een ‘windpark van en voor Friesland’ worden door Friese inwoners de mogelijkheid te geven  financieel te participeren in het project. Bezitters van oudere landturbines worden uitgenodigd deze in te ruilen voor een participatie in windpark Fryslân. Rond de plaatsen Makkum en Hindelopen zijn 4 varianten mogelijk. Daarnaast willen we samen met ondernemers kijken naar nieuwe economische kansen. Mogelijke nadelige effecten worden onafhankelijk vastgesteld, geminimaliseerd waar mogelijk en gecompenseerd waar nodig.

www.windparkfryslan.nl 

)