Tag: vleermuizen

Akkoord voor Windpark Krammer & Zeeuwse Landschap

Akkoord voor Windpark Krammer & Zeeuwse Landschap

| 30 september 2015 |

Om mogelijk ecologische schade van de geplande windturbines bij de Krammersluizen te verminderen (locatie ligt op kruispunt Oosterschelde, Grevelingen en het Volkerak en Zoommeer en veel vogeltrek) hebben het Zeeuwse Landschap en Windpark Krammer een akkoord gesloten over een uitgebreid pakket van maatregelen.  De provincie Zeeland & het Rijk hebben de locatie Krammersluizen aangewezen voor […]

Lees Meer...

Topwind installeert Bat Protection System bij windturbines

Topwind installeert Bat Protection System bij windturbines

| 16 september 2014 |

Topwind heeft een prototype van het Bat Protection System (BPS) geïnstalleerd. Het systeem, dat door Topwind is ontworpen, detecteert door middel van een hoogwaardige ultrasoon sensor de aanwezigheid en activiteit van vleermuizen bij windturbines. De vleermuis is een beschermde diersoort. Op locaties waar het aannemelijk is dat vleermuizen aanwezig zijn, kan bij de vergunningverlening een ontheffing verkregen worden. Hierbij […]

Lees Meer...