Sitemap

Site Feeds

Pagina's

Maand Archief

Categorien

Top 20 Tags

All Berichten

Geen herziening over besluitvorming rond Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

| 18 april 2019 |

Op 17 april maakte de Raad van State bekend dat er geen herziening komt over de besluitvorming rond Windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Het herzieningsverzoek was ingediend door het Platform Storm samen met 419 personen. Platform Storm wou dat de Afdeling bestuursrechtspraak terugkwam op haar uitspraak van 21 februari waarin zij het beroep van Platform Storm […]

Sitemap

| 6 maart 2012 |