Recente berichten

EWEA verhoogt verwachting 2020 naar 230.000 MW

EWEA verhoogt verwachting 2020 naar 230.000 MW

| 24 maart 2009 |

Bron: Emerging Energy Research In Marseille werd vorige week de Europese windenergieconferentie gehouden. Conferentie en tentoonstelling trokken 7.500 bezoekers en 390 bedrijvenexposities. De Beurs was daarmee drie maal groter dan in 2008. De verwachtingen voor windenergie waren ondanks de economische crisis onverminderd hoog.  De Europese windenergiebranche (EWEA) presenteerde een nieuwe verwachting voor het Europese windvermogen […]

Lees Meer...

Imago windenergie op dieptepunt ?

Imago windenergie op dieptepunt ?

| 20 maart 2009 |

Bron: Antwoorden 16 april minister op kamervragen Tijdens de Kamerdiscussie over de SDE zei Diederik Samsom (PvdA) op 3 maart naar aanleiding van CDA-voorstellen om “windgeld” naar andere sectoren over te hevelen nog dat het daarvoor wat hem betreft nog veel te vroeg is, maar ook dat “alles bespreekbaar is als de doelen maar sneller […]

Lees Meer...

Geen duidelijkheid over "stopcontacten op zee"

Geen duidelijkheid over “stopcontacten op zee”

| 17 maart 2009 |

bron: Tweede Kamer Het Kabinet zond vandaag het Structuurschema elektriciteitsvoorziening III naar de Tweede Kamer met de antwoorden op de vragen in deel II. Het plan gaat over centralesgroter dan 500 MW en leidingen van meer dan 220 kW.  Twee locatie voor kerncentrales bij Moerdijk in de NOP zijn afgevallen. Voor wind op zee zijn […]

Lees Meer...

Overijssel kiest slakkengang van 4 molens p/j

Overijssel kiest slakkengang van 4 molens p/j

| 11 maart 2009 |

Bron: Omgevingsvisie Overijssel Het landoppervlak van de provincie Overijssel beslaat ongeveer 10% van dat van heel Nederland. Het aandeel windenergie is met een windpark van 6 MW slechts 0,3% . Meer zal dat de komende jaren ook niet worden. De meeste lopende projecten (volgens het “projectenboek VROM” zit er nog 110 MW kansrijke projecten in […]

Lees Meer...

Raad Kampen verwerpt windpark N 50

Raad Kampen verwerpt windpark N 50

| 11 maart 2009 |

bron: De Stentor Vandaag werd overigens de zoveelste tegenslag bekend (De Stentor, 11 maart). Het Kampense deel met 5 molens van het windpark bij de N 50 (totaal 12 stuks) werd gisteren door de gemeenteraad, op de VVD na, unaniem afgewezen. Eind 2004 (zie hieronder) was men nog wel akkoord maar het plan past volgens […]

Lees Meer...

Raad van State vernietigt LNV-vergunning

Raad van State vernietigt LNV-vergunning

| 26 februari 2009 |

bron: NKPW Op 25 januari heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de verleende vergunning van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor 17 windturbines in de Groningse Emmapolder vernietigd. LNV had de vergunning eerst geweigerd maar na beroep van ontwikkelaar Westereems (onderdeel van energiebedrijf Essent) toch verleend op 12 november […]

Lees Meer...

Promotieonderzoek verklaart opslag overbodig

Promotieonderzoek verklaart opslag overbodig

| 25 februari 2009 |

Morgen verdedigt Bart Ummels zijn proefschrift over de grootschalige netinpassing van windenergie ter promotie als technisch bestuurskundige aan de TU-Delft. Stelling 2 van de 10 luidt: “Interconnectiecapaciteit is een betere oplossing voor de inpassing van windenergie dan energie-opslag.” Dat is ook heel kort samengevat een resultaat van de simulatiestudie.  De studie bevat in feite het […]

Lees Meer...

Overheden gaan wind op land versnellen

Overheden gaan wind op land versnellen

| 13 februari 2009 |

bron: VROM Rijk, Provincies en gemeenten hebben nieuwe afspraken gemaakt over de aanpak van windenergie op land. Vooral de procedures moeten korter, er komt voorlichting en hulp van “windteams”. En eind 2009 moet er een keuze gemaakt worden uit twee te maken plaatsingsmodellen voor de termijn na 2011. Dat melden de ministeries van VROM, EZ, […]

Lees Meer...

Zelfs I.E.A. heeft kritiek op duurzaam beleid NL

Zelfs I.E.A. heeft kritiek op duurzaam beleid NL

| 9 februari 2009 |

bron: WWEA Het Internationaal Energie Agentschap (I.E.A.) is de energie denktank van de twintig rijke westerse OESO-landen. Wie ook maar een beetje geloof hecht aan een duurzame energievoorziening noemt de I.E.A. een (aarts)conservative belangenbehartiger van de gevestigde fossiele belangen. Nog maar anderhalf jaar geleden werd in een rapport over het Duitse beleid bijvoorbeeld geadviseerd het […]

Lees Meer...

27.000 MW nieuw vermogen in 2008

27.000 MW nieuw vermogen in 2008

| 3 februari 2009 |

In 2008 is het wereldwijde windvermogen in een tempo van ongeveer 2 turbines per uur uitgebreid met 27.056 MW. Dat is 7.100 MW meer dan in 2007 en betekent een groei van 29%. Dat meldt de GWEC in haar jaaroverzicht. Wereldwijd bedraagt de stroomproductie nu 260 miljard kWh per jaar.  Volgens www.windpowerworks.net bedraagt de wereldproductie […]

Lees Meer...