Kaart met Windparken

De data op deze kaart is te koop en kan worden aangeleverd als een Excel bestand.
Meer info kunt u aanvragen via info@windenergie-nieuws.nl
Jaarlijks wordt de kaart bijgewerkt.

Wilt u weten op welke plaatsen het in Nederland het hardst waait? Klik dan HIER voor de klimaatatlas en gemiddelde windsnelheden gemeten door het KNMI.

Het bestand is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik door de aankopende organisatie.
Het is niet toegestaan om gegevens uit het bestand op turbine- of parkniveau integraal te publiceren.

Het is alleen toegestaan om geaggregeerde deelgegevens in eigen media te publiceren, zoals vermogen per provincie, aantal molens per gemeente etc., mits bronvermelding in de vorm van b.v.: “bron: Windenergie-nieuws”, of: “bron: www.windenergie-nieuws.nl“.

Het is niet toegestaan om het bestand aan derden beschikbaar te stellen of te verkopen, ook niet in het kader van projectontwikkeling/advisering e.d.

Indien u aanvulling heeft of wijzigingen op de kaart dan vernemen wij dit graag van u, zodat we de data zo up to date mogelijk kunnen aanbieden. Mail uw aanvulling of opmerking naar info@windenergie-nieuws.nl.