RSSCategorie: zonne energie

Zonnestroom even belangrijk als windenergie

Zonnestroom even belangrijk als windenergie

| 14 augustus 2014 |

Hoogleraar Wim Sinke heeft in Trouw beweert dat zonne-energie even veel mogelijkheden heeft als windenergie. Hij is van mening dat in Nederland te eenzijdig op windenergie wordt ingezet. ”Mensen die de mogelijkheden van zonne-energie onderschatten, hebben hun getallen niet op orde”, vermoedt hij. ”Of ze staren zich blind op al die postzegeltjes op daken. Er […]

Lees Meer...

Toekomstig kabinet moet windenergie uitrollen

Toekomstig kabinet moet windenergie uitrollen

| 26 september 2012 |

De NWEA heeft een brief gestuurd naar informateurs en onderhandelaars voor het nieuwe Regeerakkoord. Om de doelstelling voor 2020 nog te kunnen halen moet er fors worden ingezet op windenergie, op land en zee. Dit levert tevens een positieve bijdrage aan het oplossen van de economische crisis. Tevens sluit het goed aan bij de gedachte […]

Lees Meer...

Toename van 40 MW aan zonnepanelen in 2011

Toename van 40 MW aan zonnepanelen in 2011

| 23 augustus 2012 |

In 2011 is het aantal geplaatste zonnepanelen enorm toegenomen. Maar liefst 40 MW. Dit is een toename van 2x zoveel. De productie van zonnestroom nam toe tot 90 miljoen kWh in 2011. Het aandeel zonnestroom binnen het totale energieverbruik is echter nog altijd zeer beperkt. Dat komt overeen met een kleine 0,1 procent van het […]

Lees Meer...

Geen stijging electriciteitsproductie hernieuwbare energie in 2011

Geen stijging electriciteitsproductie hernieuwbare energie in 2011

| 23 augustus 2012 |

In 2011 is 12 miljard kWh elektriciteit geproduceerd uit windenergie, waterkracht, zonne-energie en biomassa. Dit is bijna 10% van het totale electriciteitsverbruik. Dit is geen stijging t.o.v. het jaar 2010. De productie van windmolens nam licht toe door uitbreiding van capaciteit. De productie van elektriciteit uit biomassa was ongeveer net zo hoog als in 2010. […]

Lees Meer...

Nederland scoort laag in SolarSuperState Competion

Nederland scoort laag in SolarSuperState Competion

| 21 augustus 2012 |

In Zwitserland wordt sinds een paar jaar de Solar Super State Competition georganiseerd. Dit is een wedstrijd waar prijzen worden uitgedeeld aan landen met de meeste groene energie per hoofd van de bevolking. Dit gebeurde afgelopen vrijdag in Zurich. Helaas voor Nederland. Wij vielen niet in de prijzen. De Solar Super State kent 2 wedstrijden: […]

Lees Meer...

Staatsschulden afbetalen met zon- en windenergie?

Staatsschulden afbetalen met zon- en windenergie?

| 5 juli 2012 |

Laat Italie, Portugal, Griekenland, Spanje en Ierland een substantieel deel van hun schulden aflossen middels energie op te wekken uit de bijzondere omstandigheden die deze landen hebben betreffende zon, wind en aardwarmte? Dit vragen duurzaamheids- en economische expert zich af in een publicatie van de St. Nederland Krijgt Nieuwe Energie (NKNE). De hoogleraren zien mogelijkheden […]

Lees Meer...

Japan voert een FIT tarief in

Japan voert een FIT tarief in

| 26 juni 2012 |

Omdat Japan kampt met een tekort aan stroom investeert het weer in alternatieve energiebronnen als windenergie. Door het ongeluk met de Fukushima kerncentrale en de sluiting van andere kernreactoren in 2011 is de productie van stroom enorm afgenomen. Stroom is voor 90% afkomstig uit olie en gas. Waterkracht draagt voor 8% bij aan de productie […]

Lees Meer...

Nieuwe subsidieregeling zonnepanelen: 1 juli 2012

Nieuwe subsidieregeling zonnepanelen: 1 juli 2012

| 7 juni 2012 |

Staatssecretaris Atsma heeft een Green Deal met LTO afgesloten. 22 miljoen euro is gereserveerd voor het stimuleren van zonne-energie, ingaande 1 juli tot eind 2013. Voor agrarische ondernemers wordt het fiscaal nog aantrekkelijker gemaakt om de sanering van asbestdaken te combineren met het plaatsen van zonnecollectoren. Voor de agrarische sector wordt deze subsidie gestapeld op […]

Lees Meer...