RSSCategorie: Onshore windparken

Molenpark krijgt tegenwind van Belgische buren

Molenpark krijgt tegenwind van Belgische buren

| 7 mei 2014 |

Op de Laarakkerdijk in het Belgische Reusel worden parallel met de grensweg van de Rode Del In Arendonk vijf grote windmolens geplaatst. Elke molen heeft een hoogte van 150 meter. Buurtbewoners aan beide kanten van de grens vrezen voor hinder en verenigden zich. De gemeente Reusel verleende de vergunning voor de kap van enkele oude bomen, nodig […]

Lees Meer...

Informatieavonden windenergie in Friesland

Informatieavonden windenergie in Friesland

| 5 mei 2014 |

In mei worden informatieavonden georganiseerd over windenergie voor de bewoners van de dorpen Heerenveen, de Friese Meren en Opsterland. Het is het zogenaamde A7 zoekgebied. Het is de bedoeling om gedachten te wisselen over de realisatie voor een cluster van 4 tot 10 windmolens. De provincie Friesland is met een verkenning voor windenergie gestart. Initiatieven […]

Lees Meer...

Windmolens mogen wel, maar niet in de achtertuin

Windmolens mogen wel, maar niet in de achtertuin

| 22 april 2014 |

Over het algemeen is de Nederlandse bevolking (70%) voor het plaatsen van windmolens als deze maar niet in hun eigen achtertuin komen te staan. Dan heeft een meerderheid (55%) wel een bezwaar. Dit blijkt uit een onderzoek van EenVandaag onder 20.000 leden van het Opiniepanel. 7 van de 10 zijn  voor de bouw van nieuwe windmolens. Mensen […]

Lees Meer...

BAM Techniek en Yard Energy ontwikkelen windpark Netterden-Azewijn

BAM Techniek en Yard Energy ontwikkelen windpark Netterden-Azewijn

| 11 april 2014 |

 BAM Techniek bv en YARD ENERGY Group bv nemen de projectrechten van Energroen bv voor de verdere ontwikkeling van windpark Netterden-Azewijn (Gelderland) over. Partijen zullen naar verwachting vóór 1 augustus de contracten tekenen, waarna BAM en YARD ENERGY in de zomermaanden starten met de realisatie van het windpark. Het leveren van de eerste stroom staat […]

Lees Meer...

Borger-Odoorn faciliteert eigen draagvlakonderzoek wp Drentse Monden

Borger-Odoorn faciliteert eigen draagvlakonderzoek wp Drentse Monden

| 7 april 2014 |

De gemeenteraad Borger-Odoorn heeft tijdens de vergadering van 3 april j.l. besloten om een draagvlakonderzoek in te stellen met betrekking tot het windpark De Drentse Monden / Oostermoer. In een brief van minister Kamp In de brief van minister Kamp worden door hem alle reeds bekende mogelijke en aanwezige formele wettelijke kaders nogmaals opgesomd. Daarnaast […]

Lees Meer...

Noord-Holland stelt zoekgebieden windlocaties vast

Noord-Holland stelt zoekgebieden windlocaties vast

| 4 april 2014 |

Maximaal 8 locaties of vijftig nieuwe turbines (105,5 MW) mogen er in de toekomst nog gebouwd gaan worden om aan de doelstelling van de overheid te voldoen. Dat is duidelijk nu de provincie Noord-Holland de concept-kaarten heeft vastgesteld waar  in het kader van het herstructureringsprogramma van de provincie mogelijk wel en niet nog geplaatst kunnen […]

Lees Meer...

1e betonnen ring Windpark NOP geplaatst

1e betonnen ring Windpark NOP geplaatst

| 2 april 2014 |

Een enorm hoge kraan van Enercon heeft op 1 april het eerste betonnen torendeel aan de Noordermeerdijk van windpark NOP Agrowind geplaatst. Het gewicht bedraagt 140 ton en staat op de fundering. Elke Enercon windturbine waarvan er 26 geplaatst gaan worden heeft 35 beton elementen. De bouw van de windturbine neemt twee tot drie weken […]

Lees Meer...

Vergunningsprocedure windpark Krammer van start

Vergunningsprocedure windpark Krammer van start

| 27 maart 2014 |

Binnenkort start de vergunningsprocedure voor het windpark Krammer bij Krammersluizen (Zeeland). De meeste molens (31 stuks) komen bij het sluizencomplex. Vier windmolens worden gebouwd bij de kruising van de Philipsdam met de Grevelingendam. Het windpark gaat uiteindelijk energie leveren voor 70.000 huishoudens. Vorige week zijn ruim 150 van de 3500 leden van de coöperaties Zeeuwind […]

Lees Meer...

Subsidie voor Offshore wind beschikbaar

Subsidie voor Offshore wind beschikbaar

| 24 maart 2014 |

Wilt u innovatieve Wind op Zee-projecten uitvoeren? En bent u benieuwd welke subsidies hiervoor beschikbaar zijn? Kom dan naar de Matchmaking Day 2014 op 1 april in Driebergen. U hoort op deze bijeenkomst alles over de aankomende subsidie-tenderrondes. En u krijgt volop gelegenheid kennis te maken met mogelijke samenwerkingspartners. De organisator van deze dag, het TKI Wind op […]

Lees Meer...

Raedthuys Windenergie vraagt toestemming 7 windturbines in Breda

Raedthuys Windenergie vraagt toestemming 7 windturbines in Breda

| 23 maart 2014 |

Raedthuys Windenergie BV heeft bij de gemeente Breda toestemming gevraagd voor het plaatsen van een 7-tal windturbines in de nabijheid van het knooppunt Galder, A16 & A58). Breda heeft als doelstelling om in 2044 een CO2-neutrale stad te zijn. In de Structuurvisie Breda 2030 staat hierover dat Breda onder meer inzet op energiebesparing en duurzame energieproductie. […]

Lees Meer...