RSSCategorie: Kleine Windmolens

Vliegende windmolen brengt wifi

Vliegende windmolen brengt wifi

| 27 maart 2014 |

BAT (Buoyant Airborne Turbine) is ’s werelds eerste vliegende windmolen die wifi vanaf 300 m hoogte brengt en tegelijkertijd energie uit wind opwekt. De buis hangt 300 m boven de aarde en hier haalt de met helium gevulde windturbine energie uit de wind die daar krachtiger is. BAT wordt momenteel getest boven Fairbanks in Alaska. […]

Lees Meer...

Windenergie is aantrekkelijkste energievorm

Windenergie is aantrekkelijkste energievorm

| 12 maart 2014 |

Windenergie is voor de overheid en investeerders de aantrekkelijkste manier om energie op te wekken. Het opwekken van energie uit biomassa heeft de laagste internal return on investment (IRR). Dit blijkt uit de meest recente ‘Energy Investment Map’ van adviesbureau PA Consulting Group. In het rapport analyseren de management consultants het rendement van 11 vormen van […]

Lees Meer...

Energie opwekken mbv hoogspanningsmasten

Energie opwekken mbv hoogspanningsmasten

| 4 februari 2014 |

Niels Wagemaker stoort zich aan de enorme lobby voor windmolens. Het is een gekte die ons miljarden euro’s kost, de horizon vervuild en het levert ook nog eens herrie voor omwonenden is zijn mening.  Per land wordt het energievraagstuk bekeken en niet Europees. In Duitsland is een overschot aan stroom. De ondernemer vindt dat het […]

Lees Meer...

Windparken op zee biedt werkgelegenheid

Windparken op zee biedt werkgelegenheid

| 25 oktober 2013 |

De Oostendse (voor-)haven stelt vandaag 937 mensen tewerk. Dat is een stijging van 44 procent in vergelijking met 2001. Toen werkten er ‘slechts’ 650 mensen. Haven Oostende speelt vandaag een belangrijke rol in de ontwikkeling en de exploitatie van windmolenparken op zee en dat vertaalt zich duidelijk op het haventerrein. De voorhaven telt vandaag een […]

Lees Meer...

Overproductie wind droogpompen in bassins

Overproductie wind droogpompen in bassins

| 17 oktober 2013 |

  Investeerders gezocht voor ambitieus plan Energy Valley tracht invulling te geven aan de groeikansen van de Energie-sector in Noord-Nederland. Het bedrijf heeft een plan om overtollige windenergie niet verloren te laten gaan. Tijdens harde wind wordt de overproductie van energie opgewekt door offshore windturbines droog gepompt in enorme bassins. Vervolgens kan het ‘valmeer’ in […]

Lees Meer...

Noord Holland staat windturbine Heiloo niet toe

Noord Holland staat windturbine Heiloo niet toe

| 16 oktober 2013 |

Gedeputeerde Staten (GS) hebben de gemeente Heiloo laten weten een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan ‘Boekelermeer Heiloo’. GS zijn het niet eens met de mogelijkheid die Heiloo in het bestemmingsplan biedt voor het bouwen van een windturbine met een ashoogte van minimaal 85 meter. In de provinciale structuurvisie is vastgelegd dat in Noord-Holland […]

Lees Meer...

Alstom test-windturbine geplaatst in Wieringermeer

Alstom test-windturbine geplaatst in Wieringermeer

| 15 oktober 2013 |

Afgelopen week heeft Alstom de Alstom ECO 122 geïnstalleerd op het ECN testpark in de Wieringermeer. Deze windturbine die een rotordiameter heeft van 122 m en een rotoroppervlakte van 11.700 m2 is speciaal ontworpen voor maximale opbrengst op minder windrijke locaties. In samenwerking met ECN zal Alstom de technische eigenschappen waaronder energie-opbrengst en geluidsemissie bepalen. […]

Lees Meer...

Gelderland heeft 23 windmolenlocaties op 't oog

Gelderland heeft 23 windmolenlocaties op ’t oog

| 14 oktober 2013 |

De provincie Gelderland heeft na overleg met verschillende gemeenten 23 locaties gevonden waar windturbines gebouwd kunnen worden. Dat maakte de provincie vorige week bekend. Waar precies is nog onduidelijk. De betrokken gemeenten gaan de 23 nieuwe plekken voorleggen aan hun gemeenteraden. De provincie houdt rekening dat niet alle gemeenteraden de plannen zullen steunen. Als te […]

Lees Meer...

Emmen stelt besluit windenergie uit

Emmen stelt besluit windenergie uit

| 30 september 2013 |

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Emmen heeft het besluit over de structuurvisie Windenergie uitgesteld. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Emmen heeft het besluit over de Structuurvisie Windenergie uitgesteld. De gemeente heeft nog geen toetsingsadvies van de Commissie voor de milieueffectrapportage ontvangen. Deze commissie toetst de inhoud en kwaliteit […]

Lees Meer...

Werksessie windenergie bij Ameland

Werksessie windenergie bij Ameland

| 30 september 2013 |

Afgelopen week heeft er een werksessie plaatsgevonden op Ameland met als thema: Wind op zee binnen de 12-mijlszone. Misschien is nearshore wind goedkoper dan wind verderop gelegen in zee en / of wind wel mogelijk is binnen de 12 mijlszone en welke bezwaren er leven. In de zomer is een quickscan uitgevoerd waar een 5-tal […]

Lees Meer...