RSSCategorie: Windenergie

Ed Nijpels neemt gedragscode in ontvangst

Ed Nijpels neemt gedragscode in ontvangst

| 16 september 2014 |

Op 4 september heeft Ed Nijpels de ‘Gedragscode draagvlak en participatie wind op land’ uit handen van NWEA-voorzitter Jaap Warners ontvangen. Deze code is ondertekend door de NWEA (Nederlandse Wind Energie Associatie), de Stichting De Natuur- en Milieufederaties, Natuur en Milieu en Greenpeace Nederland. De gedragscode geeft invulling aan de afspraak om omwonenden en andere […]

Lees Meer...

2 miljoen voor onderzoek logistiek offshore windparken

2 miljoen voor onderzoek logistiek offshore windparken

| 16 september 2014 |

Een flinke subsidie van 2 miljoen Euro voor een drietal onderzoeken naar duurzame servicelogistiek op offshore windparken, supply chain resilience en het verduurzamen van het transport van verse levensmiddelen, ontvangt de Rijksuniversiteit in Groningen. Volgens de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voldoen de projecten ‘ruim’ aan de doelstellingen van de Nationale Topsector Logistiek. NWO […]

Lees Meer...

TenneT BSO en Energinet starten aanleg Cobra-kabel voor windenergie

TenneT BSO en Energinet starten aanleg Cobra-kabel voor windenergie

| 16 september 2014 |

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT BSO bv & Energinet.dk gaan een 300 km lange onderzeese kabel aanleggen. Deze gaat de Nederlandse en Deense elektriciteit met elkaar verbinden. In 2019 zal deze gereed zijn. Het doel van deze COBRA-kabel is om duurzame energie (uit windmolenparken) te integreren in het Nederlandse elektriciteitssysteem”, vertelt Mel Kroon (CEO-TenneT).   “De COBRA-kabel is […]

Lees Meer...

Topwind installeert Bat Protection System bij windturbines

Topwind installeert Bat Protection System bij windturbines

| 16 september 2014 |

Topwind heeft een prototype van het Bat Protection System (BPS) geïnstalleerd. Het systeem, dat door Topwind is ontworpen, detecteert door middel van een hoogwaardige ultrasoon sensor de aanwezigheid en activiteit van vleermuizen bij windturbines. De vleermuis is een beschermde diersoort. Op locaties waar het aannemelijk is dat vleermuizen aanwezig zijn, kan bij de vergunningverlening een ontheffing verkregen worden. Hierbij […]

Lees Meer...

Onderzoek windmolens langs Noordzeekanaal

Onderzoek windmolens langs Noordzeekanaal

| 15 september 2014 |

Provincie Noord-Holland is drukdoende op geschikte locaties voor windmolens te vinden. Opties zijn in de Kop van Noord-Holland, West-Friesland en in het Noordzeekanaalgebied. Dat bleek tijdens een informatieavond aan leden van wijkplatform IJmuiden-Noord.Eneco tracht een vergunning voor plaatsing 6 tot 8 windturbines (ashoogte 80 tot 120 m) aan de Noordkant van het Noordzeekanaal te krijgen. […]

Lees Meer...

Micro-windturbine zorgt voor stroom woningen

Micro-windturbine zorgt voor stroom woningen

| 15 september 2014 |

In het winderige Nedersaksen (Duitsland) is een jong bedrijf dat de eerste micro windturbine voor woningen heeft ontwikkeld, de Skywind NG geheten. Deze is compact en kan op het dak van huizen worden gemonteerd voor slechts 3.000 euro. De elektriciteit wordt direct gebruikt of opgeslagen. De kleine windturbine weegt slechts 600 gram en produceert geruisloos […]

Lees Meer...

Geen windmolens bij Lauwersmeergebied

Geen windmolens bij Lauwersmeergebied

| 15 september 2014 |

Het gemeentebestuur van De Marne wil niet dat er een windpark vlakbij het Nationaal Park Lauwersmeer komt omdat dit ten koste van de ruimtelijke kwaliteit van het landschap gaat. Burgemeester Koos Wiersma vindt dat de gemeente de afgelopen maanden niet goed genoeg is betrokken bij het proces door Fryslân foar de Wyn, die voeren de […]

Lees Meer...

Doorgaan bouw Offshore windparken onzeker

Doorgaan bouw Offshore windparken onzeker

| 15 september 2014 |

Eneco en andere partijen overwegen te stoppen met investeren in offshore windparken voor de Nederlandse kust. Reden: Minister Kamp houdt zich volgens hen niet aan de beloften.  In april meldde Kamp dat hij de vergunningen voor de windparken nog een keer tegen het licht houdt. Hij is van mening dat de aanleg van de windparken […]

Lees Meer...

Lancering 1e Nederlandstalige vaktijdschrift WindEnergie magazine

Lancering 1e Nederlandstalige vaktijdschrift WindEnergie magazine

| 12 september 2014 |

Tijdens de WindEnergy beurs in Hamburg welke van 23 – 26 september 2014 in Duitsland wordt georganiseerd zal uitgeverij Lakerveld BV het  nieuwe tijdschrift WindEnergie magazine lanceren. WindEnergie magazine is het eerste Nederlandstalige vaktijdschrift over de productie van windenergie. Het blad is geschreven voor technische professionals en bedrijven die zich op alle mogelijke manieren met […]

Lees Meer...

Zonder winst geen subsidie voor windpark Rijnwoude

Zonder winst geen subsidie voor windpark Rijnwoude

| 11 september 2014 |

Eigenaar Prodeon wil een viertal nieuwe windmolens plaatsen bij de N11 omdat deze na 10 jaar niet meer rendabel zijn. De vier nieuwe windmolens zijn even hoog maar hebben grotere wieken en zijn stiller aldus Prodeon. ,,Windenergie zou in Nederland niet rendabel zijn zonder overheidsbijdrage”, weet Bert van der Sluis. Hij is directeur van Prodeon, […]

Lees Meer...