RSSCategorie: Windenergie

Vooroordelen en misverstanden heersen alom

Vooroordelen en misverstanden heersen alom

| 17 april 2009 |

In Nederland wordt al vele jaren intensief en met succes campagne tegen windenergie gevoerd. Vooral door lokale oppositie (gemeenteraden en -besturen, lokale bevolking, natuur- en milieuorganisaties) zijn tientallen projecten naar de prullenbak verwezen. Tegenstanders worden gemotiveerd doordat zij overal en bij herhaling de bezwaren en problemen van windenergie besproken en bevestigd zien. In de kleine […]

Lees Meer...

In 2010 windplan voor de Wieringermeer

In 2010 windplan voor de Wieringermeer

| 9 april 2009 |

Bron: Noord Hollands Dagblad De gemeente Wieringermeer, ECN, Nuon, de vereniging van windturbine-eigenaren in de Wieringermeer (VWNH), de provincie en Senter Novem (onderdeel van het ministerie van Economische Zaken) gaan gezamenlijk een windplan maken voor de Wieringermeer. De gemeenteraad heeft in het structuurplan al aangegeven waar er eventueel nog nieuwe lijnopstellingen van windturbines geplaatst kunnen […]

Lees Meer...

"600 MW in gevaar door defensieradar"

“600 MW in gevaar door defensieradar”

| 30 maart 2009 |

bron: Volkskrant Het ministerie van Defensie volhardt in het handhaven van haar normen ten aanzien van bouwhoogten rond radarinstallaties. Die mogen voor gebouwen en windturbines binnen een straal van 28 kilometer de 45 meter niet overschrijden. De Volkskrant meldt nu dat het ministerie de normen serieus neemt en in toenemende mate problemen ondervindt met hoogbouwplannen […]

Lees Meer...

Imago windenergie op dieptepunt ?

Imago windenergie op dieptepunt ?

| 20 maart 2009 |

Bron: Antwoorden 16 april minister op kamervragen Tijdens de Kamerdiscussie over de SDE zei Diederik Samsom (PvdA) op 3 maart naar aanleiding van CDA-voorstellen om “windgeld” naar andere sectoren over te hevelen nog dat het daarvoor wat hem betreft nog veel te vroeg is, maar ook dat “alles bespreekbaar is als de doelen maar sneller […]

Lees Meer...

Overijssel kiest slakkengang van 4 molens p/j

Overijssel kiest slakkengang van 4 molens p/j

| 11 maart 2009 |

Bron: Omgevingsvisie Overijssel Het landoppervlak van de provincie Overijssel beslaat ongeveer 10% van dat van heel Nederland. Het aandeel windenergie is met een windpark van 6 MW slechts 0,3% . Meer zal dat de komende jaren ook niet worden. De meeste lopende projecten (volgens het “projectenboek VROM” zit er nog 110 MW kansrijke projecten in […]

Lees Meer...

Raad van State vernietigt LNV-vergunning

Raad van State vernietigt LNV-vergunning

| 26 februari 2009 |

bron: NKPW Op 25 januari heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de verleende vergunning van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor 17 windturbines in de Groningse Emmapolder vernietigd. LNV had de vergunning eerst geweigerd maar na beroep van ontwikkelaar Westereems (onderdeel van energiebedrijf Essent) toch verleend op 12 november […]

Lees Meer...

Overheden gaan wind op land versnellen

Overheden gaan wind op land versnellen

| 13 februari 2009 |

bron: VROM Rijk, Provincies en gemeenten hebben nieuwe afspraken gemaakt over de aanpak van windenergie op land. Vooral de procedures moeten korter, er komt voorlichting en hulp van “windteams”. En eind 2009 moet er een keuze gemaakt worden uit twee te maken plaatsingsmodellen voor de termijn na 2011. Dat melden de ministeries van VROM, EZ, […]

Lees Meer...

Zelfs I.E.A. heeft kritiek op duurzaam beleid NL

Zelfs I.E.A. heeft kritiek op duurzaam beleid NL

| 9 februari 2009 |

bron: WWEA Het Internationaal Energie Agentschap (I.E.A.) is de energie denktank van de twintig rijke westerse OESO-landen. Wie ook maar een beetje geloof hecht aan een duurzame energievoorziening noemt de I.E.A. een (aarts)conservative belangenbehartiger van de gevestigde fossiele belangen. Nog maar anderhalf jaar geleden werd in een rapport over het Duitse beleid bijvoorbeeld geadviseerd het […]

Lees Meer...

Locatie Dedemsvaart weer uitgesteld

Locatie Dedemsvaart weer uitgesteld

| 27 januari 2009 |

bron: De Stentor De Stentor meldt dat de plannen voor de komst van windmolens in het grensgebied van Dedemsvaart-Zuid en de gemeente Ommen moeten wachten op nieuwe regels van de landelijke overheid. De Raad stemde wel voor verdere uitwerking van het plan, maar nam een amendement met beperkingen aan. Voordat de plannen kunnen worden uitgewerkt, […]

Lees Meer...

Groningen zweert bij windenergie

Groningen zweert bij windenergie

| 20 januari 2009 |

bron: provincie Groningen Op 13 januari heeft de provincie Groningen een nieuw Provinciaal Omgevingsplan (POP) vastgesteld. Voor windenergie is het doel om het huidige vermogen van 392 MW in tien jaar uit te breiden naar 750 MW. De Provincie kiest daarbij (evenals in het vorige POP) voor een concentratie van grootschalige windenergie nabij de industriegebieden […]

Lees Meer...