RSSCategorie: Windaanbod

Offshore windpark Gemini bij Schiermonnikoog start 2015

Offshore windpark Gemini bij Schiermonnikoog start 2015

| 8 augustus 2013 |

De start van de bouw van het offshore windpark Gemini is 2015. Bovendien gaat o.a. het Nederlandse baggerbedrijf Van Oord  Dredging en Marine Contractors BV in samenwerking met Siemens Project Ventures GmbH, HVC N.V., Typhoon Offshore BV  dit project bouwen exploiteren en ontwikkelen. De aandelenverhouding is NPI 55%, Siemens 20%, Van Oord 10%, HVC NV […]

Lees Meer...

Windmolenboeren Groetpolder naar rechter

Windmolenboeren Groetpolder naar rechter

| 10 juni 2013 |

Windmolenexploitanten uit Groetpolder (6 agrariers die al sinds 1999 een negentien-tal windmolens op land hebben staan) mogen de windmolens die op steenworp afstand in de Wieringermeer staan, niet vervangen door 14 nieuwe hogere windturbines. Vreemd vinden ze dat omdat elders in de provincie de ene na het andere windpark verrijst in de regio van Wieringermeer […]

Lees Meer...

Partijen stemmen in met plan windenergie Drenthe

Partijen stemmen in met plan windenergie Drenthe

| 31 mei 2013 |

GS (Gedeputeerde Staten) van de provincie Drenthe en colleges van de gemeenten Aa & Hunze, Emmen en Coevorden hebben ingestemd met de provinciale doelstelling voor windenergie. Het betreft 280 MW. De gemeente Borger-Odoorn wil de visie eerst voorleggen aan de gemeenteraad. Locatie en type windmolen is nog niet bekend. Op 12 juni a.s. overlegt de […]

Lees Meer...

Rondetafelgesprek Windenergie op het land

Rondetafelgesprek Windenergie op het land

| 22 mei 2013 |

De Kamercommissie voor infrastructuur en milieu organiseert op donderdag 23 mei 2013 een openbaar rondetafelgesprek over de plannen van de regering voor de plaatsing van windmolens op het land. Aanleiding is de Structuurvisie windenergie op het land die de ministers van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken  eind maart naar de Kamer hebben gestuurd. […]

Lees Meer...

Nieuwe scheepvaartroutes Noordzee door windturbines

Nieuwe scheepvaartroutes Noordzee door windturbines

| 23 april 2013 |

Vanaf 1-8-2013 komen nieuwe scheepvaartroutes van kracht voor het Nederlandse deel van de Noordzee. Er komt meer ruimte voor windparken op zee. Wijzigingen in de routes vinden vaker plaats maar deze wijziging is uitzonderlijk. Rijkswaterstaat zorgt samen met de havenbedrijven van Amsterdam en Rotterdam, de Kustwacht en de Dienst der Hydrografie voor de invoering van […]

Lees Meer...

Friesland Campina benut windenergie

Friesland Campina benut windenergie

| 27 maart 2013 |

Friesland Campina heeft – om haar doelstellingen uit het energiebeleid te realiseren – het Windpark Van Gogh in Etten-Leur geadopteerd. Het windpark, gerealiseerd door drie leden-melkveehouders en investeerders, bestaat uit vijf windturbines met een totaal vermogen van 11,5 MW (5x 2,3 MW). De door de windmolens opgewekte energie is voldoende om de productielocaties van Friesland […]

Lees Meer...

50.000,- euro voor prijswinnaar bezoekerscentrum wp NOP

50.000,- euro voor prijswinnaar bezoekerscentrum wp NOP

| 26 maart 2013 |

De gemeente NOP schrijft t.b.v. een nieuw bezoekerscentrum bij wp Noordoostpolder (NOP) een prijsvraag uit en kunnen een plan indienen. De gemeente NOP werkt samen met gemeente Urk. De winnaar van de prijsvraag wordt beloond met een bijdrage in de exploitatie van 50.000 euro voor periode van 10 jaar. Gedurende de bouwfase in de periode […]

Lees Meer...

RSA Nederland verzekert grootste windpark Nederland

RSA Nederland verzekert grootste windpark Nederland

| 21 maart 2013 |

Op 1 maart 2013 werd in het kantoor van RSA Nederland, de Maastoren te Rotterdam, in het bijzijn van de directie van opdrachtgever NOP Agrowind CV en diens adviseur voor verzekeringszaken en risico’s Marsh Nederland en de volgverzekeraars, de verzekeringsovereenkomst getekend voor de nieuwbouw van het grootste windturbinepark dat er de komende periode op het […]

Lees Meer...

Windpark Westermeerwind vraagt voorkeur inwoners voor participatie

Windpark Westermeerwind vraagt voorkeur inwoners voor participatie

| 5 maart 2013 |

Inwoners van Urk, de Noordoostpolder en Lemsterland krijgen de gelegenheid financieel deel te nemen in Windpark Westermeerwind. Hoe die participaties er uit gaan zien is nog niet bekend. Deze week start een breed onderzoek om de wensen van de inwoners te peilen. Ongeveer 4000 inwoners kunnen dezer dagen op de deurmat een uitnodiging verwachten deel […]

Lees Meer...

Rekenvoorbeeld Agentschap subsidie windenergie

Rekenvoorbeeld Agentschap subsidie windenergie

| 18 februari 2013 |

De wijze waarop de  SDE+ subsidie hoogte bepaald wordt en hoeveel geld er wordt uitgekeerd staat in een berekening omschreven. Het SDE+ 2013 is een voorlopige bijdrage gebaseerd op het voorlopige bedrag voor 2013.  Het voorlopige correctiebedrag wordt in het kalenderjaar volgend op het productiejaar definitief vastgesteld, waarop een bijstelling van reeds uitbetaalde voorschotbedragen plaatsvindt. […]

Lees Meer...