RSSCategorie: Windaanbod

Schoolkids brengen saluut in Eemshaven

Schoolkids brengen saluut in Eemshaven

| 6 november 2012 |

Gistermiddag brachten na uitgenodigd te zijn door Provincie Groningen en RWE/Essent, leerlingen van groep 7 & 8 van basisschool De Tiggeldobbe uit Winsum een saluut aan de wind in de Eemshaven. De RWE/Essent molens hebben een vermogen van 6 MW en worden gebouwd om ervaring op te doen met de bouw, beheer en exploitatie. De […]

Lees Meer...

Akkoord Duurzame Energie Goeree-Overflakkee

Akkoord Duurzame Energie Goeree-Overflakkee

| 2 november 2012 |

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de colleges van B&W van de 4 gemeenten op Goeree-Overflakkee willen een bestuursakkoord sluiten waarmee zij onder andere afspreken maximaal 260 megawatt aan windenergie in 2020 ruimtelijk mogelijk te maken. Op woensdag 31 oktober zijn de vertegenwoordigers van de 4 gemeenteraden en provinciale staten geïnformeerd over de inhoud van het bestuursakkoord tijdens een […]

Lees Meer...

Nieuw overschot Duitsland

Nieuw overschot Duitsland

| 29 oktober 2012 |

Doordat Duitsland regelmatig opgewekte energie (van wind) dumpt in buurlanden als Polen en Tsjechië met als reden om het elektriciteitsnet niet over te belasten kunnen deze landen met met moeite hun net  overeind houden. Tsjechië is van plan om de schakelaars bij de grenzen te plaatsen om de toevoer van elektriciteit te stoppen. Klik hier […]

Lees Meer...

Voornemen opstellen structuurvisie Windenergie op land

Voornemen opstellen structuurvisie Windenergie op land

| 17 september 2012 |

De minister van Infrastructuur en Milieu (I & M) heeft tezamen met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL & I) het voornemen om een structuurvisie Windenergie Op Land (SWOL) op te stellen  die als ruimtelijk kader zal dienen voor grootschalige windenergieprojecten (meer dan 100 megawatt). Voor de structuurvisie laat het Rijk een […]

Lees Meer...

VVD wil onafhankelijk onderzoek energie

VVD wil onafhankelijk onderzoek energie

| 22 augustus 2012 |

Kamerlid R. Leegte van de VVD is van mening dat er steeds meer vraagtekens zijn bij het rendement van windmolens. Uit onderzoek van Cees le Pair zou blijken dat het rendement lager is dan wordt aangenomen. Leegte vraagt minister Verhagen onafhankelijk onderzoek te doen. Het opvangen van pieken en dalen door onregelmatige windstroom drukt het […]

Lees Meer...

Windunie lanceert Windunie Tender

Windunie lanceert Windunie Tender

| 29 juni 2012 |

Leden van Windunie kunnen in de toekomst stroom gebundeld gaan verkopen. Dit werkt middels de zogenaamde gebundelde stroomverkoop, of te wel de Windunie Tender. Partijen die stroom afnemen (nutsbedrijven of grote eindverbruikers) kunnen bieden op het hele pakket. De afnemer die de beste en vaste prijs biedt voor stroom die geproduceerd wordt gedurende 2013, 2014 […]

Lees Meer...

Groen licht voor windparken Noordzee

Groen licht voor windparken Noordzee

| 24 mei 2012 |

Gisteren heeft de Raad van State groen licht gegeven voor de aanleg van 10 windmolenparken op de Noordzee. De bezwaren die het productschap Vis had tegen de verleende vergunningen hadden geen invloed op de rechter. Het productschap vreest dat de windmolens schadelijk is voor de visstand. Het ministerie zou te weinig onderzoek hebben gedaan naar […]

Lees Meer...

Dalende trend windaanbod Nederland

Dalende trend windaanbod Nederland

| 4 april 2012 |

Dalende trend houdt aan. 96% in 2011. Zie de grafiek.

Lees Meer...

December was redding: windaanbod

December was redding: windaanbod

| 4 april 2012 |

bron: Langenbach December was redding voor windaanbod. Zie de grafiek.

Lees Meer...

Windstroomproductie neemt nauwelijks toe.

Windstroomproductie neemt nauwelijks toe.

| 4 april 2012 |

Windstroomproductie neemt al 2 jaar nauwelijks toe. Ruim 5 miljard kWh in 2011. Zie grafiek.

Lees Meer...