RSSCategorie: Groene energie

Groen Links: Rotterdamse haven ruimte voor windmolens

Groen Links: Rotterdamse haven ruimte voor windmolens

| 10 april 2014 |

Groen Links raadslid Arno Bonte is van mening dat wethouder Alexandra van Huffelen (D’66) kansen heeft laten liggen als het gaat om het plaatsen van windmolens in de Rotterdamse haven. In 2009 was afgesproken dat er in 2020 min. 150 MW aan windmolens gebouwd zouden worden (50 windturbines x 3 MW). Daarnaast zou de gemeente […]

Lees Meer...

Nederland & Zuid-Korea gaan samenwerken in windenergie

Nederland & Zuid-Korea gaan samenwerken in windenergie

| 10 april 2014 |

Windenergiebedrijven en kennisinstellingen in Nederland & Zuid-Korea willen samenwerken en de banden verstevigen op het gebied van windenergie. Doel is: bevordering van export naar beide landen kostprijs van offshore-wind te verlagen nieuwe innovaties financieren  extra werkgelegenheid Het windenergieconsortium Holland Home of Wind Energy (HHWE) heeft een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met de Korean Wind […]

Lees Meer...

Windmolens dichter bij de kust scheelt tot 280 miljoen

Windmolens dichter bij de kust scheelt tot 280 miljoen

| 10 april 2014 |

Uit een haalbaarheidsstudie welke de overheid liet maken naar windmolens op zee binnen de 12-mijlszone (22 km) blijkt dat dat 250 – 280 miljoen euro aan kosten te besparen.  Het rapport is via de Telegraaf gelekt. De indirecte en externe maatschappelijke effecten komen hoger uit wanneer binnen de 22 km wordt gebouwd, maar zijn de […]

Lees Meer...

Nederlandse energie-cooperaties scoren laag windenergie

Nederlandse energie-cooperaties scoren laag windenergie

| 9 april 2014 |

Aanvang dit jaar heeft Nederland 110 coöperaties die zich inzetten voor verduurzaming van de energievoorziening. Tevens zijn de burgers de belangrijkste initiatiefnemers en drager. In 2013 groeide dit aantal fors. Toch is maar 4% van de Nederlandse windenergiecapaciteit onshore in handen van coöperaties. In Duitsland was in 2012 20% van die capaciteit in handen van […]

Lees Meer...

Financiering wp Heijningen is rond

Financiering wp Heijningen is rond

| 9 april 2014 |

Triodos Groenfonds, Eneco en Agro Wind Moerdijk financieren samen een kleinschalig windpark in Heijningen. Het windmolenpark wordt opgericht in de vorm van een VOF, waar naast Eneco als vennoot, Agro Wind Moerdijk, een collectief van 60 boeren uit de omgeving, medevennoot is. Het betreft hier een windpark met een drietal Vestas-windturbines met een ashoogte van […]

Lees Meer...

Defensie wil ruimte maken voor windmolens

Defensie wil ruimte maken voor windmolens

| 8 april 2014 |

Uit een brief van de overheid die gestuurd is naar de Waddeneilanden blijkt dat er momenteel gewerkt wordt naar een haalbaarheidsstudie windenergie binnen de 12-mijlszone (nearshore). Hieruit blijkt dat Defensie bereid is voor de kust van Noord-Holland ruimte te maken voor windmolens binnen 22 km-zone. Vijf zoekgebieden: Zeeland, Maasvlakte, Zuid & Noord-Holland en Ameland worden […]

Lees Meer...

Infomarkten windenergie Flevoland

Infomarkten windenergie Flevoland

| 8 april 2014 |

Op 14 & 15 april worden er respectievelijk in Dronten en Zeewolde informatiemarkten georganiseerd voor de inwoners van Lelystad, Dronten, Zeewolde, Biddinghuizen & Swifterbant. De inwoners krijgen informatie over de plannen om met minder molens meer windenergie op te wekken. Maandag 14 april, van 19.30 tot 21.00 uur in Open Hof, De Zuid 2, 8251 […]

Lees Meer...

Ed Nijpels ziet goede kansen voor windenergie in Nederland

Ed Nijpels ziet goede kansen voor windenergie in Nederland

| 4 april 2014 |

Ed Nijpels is voorzitter van de permanente commissie die toeziet op de uitwerking van het SER-energieakkoord. In de aanloop naar het Nationaal Windenergie Congres welke op 15 & 16 mei in Nieuwegein georganiseerd wordt, zijn er een aantal vragen gesteld aan Nijpels. Zie hieronder “Werken aan draagvlak en innoveren zijn de belangrijkste opgaven voor de […]

Lees Meer...

Noord-Holland stelt zoekgebieden windlocaties vast

Noord-Holland stelt zoekgebieden windlocaties vast

| 4 april 2014 |

Maximaal 8 locaties of vijftig nieuwe turbines (105,5 MW) mogen er in de toekomst nog gebouwd gaan worden om aan de doelstelling van de overheid te voldoen. Dat is duidelijk nu de provincie Noord-Holland de concept-kaarten heeft vastgesteld waar  in het kader van het herstructureringsprogramma van de provincie mogelijk wel en niet nog geplaatst kunnen […]

Lees Meer...

WindNEE biedt 2500 handtekeningen aan

WindNEE biedt 2500 handtekeningen aan

| 4 april 2014 |

WindNEE bood onlangs 2500 handtekeningen (en machtigingen met naw-gegevens aan) aan gedeputeerde Munniksma & Van de Boer van de provincie Drenthe. Deze mensen zijn tegen de komst van windparken in Drenthe en is een reactie op het ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie. In het ontwerp van de Actualisatie is de provinciale doelstelling voor windenergie conform de besluitvorming […]

Lees Meer...