RSSCategorie: Groene energie

Friesland wil windparken IJsselmeer en Afsluitdijk

Friesland wil windparken IJsselmeer en Afsluitdijk

| 29 oktober 2014 |

Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland heeft een voorstel neergelegd omtrent de toekomstige windparken aan de Provinciale Staten. Het betreft een windpark van 350 MW in het IJsselmeer, een windpark van 36 MW bij de kop van de Afsluitdijk en een tweetal locaties bij Heerenveen (als reserve). Deze keuze sluit aan bij het coalitieakkoord van […]

Lees Meer...

Noorwegen gaat drijvende windturbines testen

Noorwegen gaat drijvende windturbines testen

| 28 oktober 2014 |

De Fraunhofer instituut voor windenergie heeft aan de westkust van Noorwegen een locatie gevonden om drijvende windturbines te testen. Jochen Bard, head of energy converters and storage systems at Fraunhofer said, “In a couple of weeks we will have all the approvals we need and then we will make it public. “The idea here is not to […]

Lees Meer...

Bulgaarse architect ontwerpt windturbine-appartement

Bulgaarse architect ontwerpt windturbine-appartement

| 28 oktober 2014 |

In 2050 kun je wonen in een offshore windturbine. Dat denkt althans een architect. Een Bulgaarse architect genaamd Morphocode heeft een huis-unit ontworpen in de top van een futuristische windturbine.Het huis is bedoeld voor technici om er gedurende de werkweek te wonen.  Hoe belachelijk het ook klinkt de Bulgaarse architect heeft een concept-ontwerp bedacht “de Windturbine-Loft”. […]

Lees Meer...

Rotterdamse haven wil meer windturbines

Rotterdamse haven wil meer windturbines

| 26 oktober 2014 |

Allard Castelein (president-directeur Havenbedrijf Rotterdam) onderschrijft het belang van windenergie. Nu staan er in de Rotterdamse Haven zo’n 15 locaties waar windturbines staan. Ook de zeewering van de Maasvlakte II is een belangrijke windrijke locatie. “Zo draagt de Rotterdamse Haven een flinke steen bij aan de energie-ambitie van ons land en is de haven hard […]

Lees Meer...

Windmolens Rouveen worden vervangen door 3 MW windturbines

Windmolens Rouveen worden vervangen door 3 MW windturbines

| 25 oktober 2014 |

Een drietal windmolens bij Rouveen die er vanaf 2003 staan, (118.000 draai-uren) gaan plaats maken voor nieuwe windturbines. Het bedrijf Hopieve (voorheen Spoorwind) heeft een aanvraag voor een bouwvergunning ingediend. Dit is nodig omdat de huidige aan het eind van hun economische levensduur zijn. De nieuwe molens leveren straks ruim 50 procent meer energie op […]

Lees Meer...

Wetsvoorstel windenergie op zee naar Tweede Kamer

Wetsvoorstel windenergie op zee naar Tweede Kamer

| 24 oktober 2014 |

De Rijksoverheid wil een nieuw vergunningstelsel voor de bouw van windparken op zee. Het stelsel zorgt ervoor dat het opwekken van windenergie op zee op grote schaal mogelijk wordt. Het wetsvoorstel Windenergie op zee is op 17 oktober 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer. Zodra de nieuwe wet in werking treedt, vervallen de bestaande, maar […]

Lees Meer...

Groningse windboeren in de problemen door hoogtebeperkingen vliegveld

Groningse windboeren in de problemen door hoogtebeperkingen vliegveld

| 24 oktober 2014 |

Afgelopen week stonden een aantal windboeren en provincie Groningen tegenover elkaar om vliegveld Oostwold-Oostambt. Het aantal vliegbewegingen wordt uitgebreid en het vliegveld krijgt een officiele status. De windboeren willen echter bij het vliegveld een windpark van 100 MW realiseren en maken bezwaar tegen de hoogtebeperkingen van het vliegveld. In een straal van 2,5 km mag […]

Lees Meer...

Provincie Groningen ontneemt actievoerdster het woord

Provincie Groningen ontneemt actievoerdster het woord

| 24 oktober 2014 |

Provinciale Staten van Groningen ontnam afgelopen week actievoerster Lies Zondag van Tegenwind N33 het woord tijdens een vergadering. Zij uitte haar onvrede over de komst van het windpark dichtbij Meeden en overschreed de spreektijd van 5 minuten. Herhaaldelijk werd Zondag verzocht haar betoog af te ronden. Ze deed dat niet waarna de voorzitter de vergadering […]

Lees Meer...

EU klimaatdoelstellingen afgezwakt

EU klimaatdoelstellingen afgezwakt

| 24 oktober 2014 |

Europese lidstaten hebben nieuwe klimaatdoelstellingen voor 2020-2030 afgesproken. Sommige zijn lager dan de Europese Commissie heeft voorgesteld. De uitstoot van broeikasgassen over 16 jaar moet tenminste 40% lager zijn dan in 1990. Ook moet 27% van de energie afkomstig zijn van duurzame, hernieuwbare bronnen (zonne-energie & windenergie). Ook is op de Europese top afgesproken dat […]

Lees Meer...

Consumenten betalen jarenlang teveel voor Natuurstroom van Nuon

Consumenten betalen jarenlang teveel voor Natuurstroom van Nuon

| 23 oktober 2014 |

Jarenlang hebben klanten van Nuon een toeslag moeten betalen voor afname van natuurstroom. In ruil hiervoor kregen zij de garantie dat speciaal voor hen extra windparken, waterkrachtcentrales en zonnecentrales zouden worden gebouwd. Nuon heeft tot eind 2002 investeringen in duurzame projecten verricht, maar daarna niet meer, aldus een woordvoerder van Consumenten claim. Er zijn aanwijzingen […]

Lees Meer...