RSSCategorie: Bedrijven

Bouw Belgisch windpark in Geel op volle toeren

Bouw Belgisch windpark in Geel op volle toeren

| 29 augustus 2014 |

Het Storm-windpark in Geel (België), gelegen aan de E313, is in volle aanbouw. Er  worden drie turbines met een tiphoogte van 150 meter gebouwd welke in december operationeel zal zijn en stroom zal opwekken voor ca. 4.600 gezinnen. Het windpark, aan de E313, zal bestaan uit 3 windturbines met een mast van 100 meter en wieken van […]

Lees Meer...

Indiase windenergie sector wil capaciteit vervijfvoudigen

Indiase windenergie sector wil capaciteit vervijfvoudigen

| 29 augustus 2014 |

De Indiase overheid heeft een verzoek gedaan aan de windenergie sector om alle zeilen bij te zetten om de capaciteit te vervijfvoudigen. De huidige groei is 2 MW en de productieverhoging moet naar 10 gigawatt geïnstalleerd vermogen per jaar. De nieuwe Indiase regering introduceerde in de begroting voor dit jaar nieuwe subsidiemaatregelen en belastingvoordelen om […]

Lees Meer...

Rug wind voor energiebedrijf Dong

Rug wind voor energiebedrijf Dong

| 29 augustus 2014 |

De eerste 6 maanden van 2014 is de nettowinst van Dong Energy enorm toegenomen. Dit bleek afgelopen woensdag toen het bedrijf zijn halfjaar cijfers bekend maakte. Het energiebedrijf uit Denemarken verdiende veel aan het produceren van windenergie. Door de lage energieprijzen stond de omzet behoorlijk onder druk.  Hoewel de omzet negen procent daalde naar 35,9 […]

Lees Meer...

Renne Streekproducten mogelijk bezoekerscentrum windpark Noordoostpolder

Renne Streekproducten mogelijk bezoekerscentrum windpark Noordoostpolder

| 28 augustus 2014 |

De gemeente Noordoostpolder heeft Renne Streekproducten in Nagele in beeld voor het realiseren van een bezoekerscentrum voor het windpark rond Urk. ,,We willen een toeristische verbinding maken in de driehoek Schokland, Noordoostpolder en Urk. We verwachten dat de betrokken overheden mee willen werken om ons plan zo snel mogelijk te realiseren’’, zegt Frans Renne van Renne […]

Lees Meer...

Bedrijven en bewoners uit Nijmegen gaan 5 windturbines bouwen

Bedrijven en bewoners uit Nijmegen gaan 5 windturbines bouwen

| 28 augustus 2014 |

Het college van B&W heeft  het bestemmingsplan vastgesteld dat de komst van een windpark ten zuiden van de A15 mogelijk maakt. Stichting Wiek II, een initiatief van de Gelderse Natuur en Milieu Federatie en Izzy Projects uit Nijmegen, wil op die locatie vijf windturbines realiseren. Bedrijven en bewoners uit Nijmegen en omgeving zorgen voor financiering […]

Lees Meer...

Nu ook (wind) boeren de gebeten hond bij protest windpark Meeden

Nu ook (wind) boeren de gebeten hond bij protest windpark Meeden

| 27 augustus 2014 |

Tijdens een emotionele informatiebijeenkomst in het dorpshuis van Meeden bleek dat de strijd tegen de windmolen in Meeden zich verhard. Inwoners en actiegroep Storm Meeden richten hun pijlen niet alleen op gedeputeerde William Moorlag maar nu ook op boeren die hun grond beschikbaar stellen. Tijdens de bijeenkomst richtten leden van actiegroep Storm Meeden zich expliciet […]

Lees Meer...

NLVOW werkt aan alternatieve gedragscode

NLVOW werkt aan alternatieve gedragscode

| 26 augustus 2014 |

Directeur Rob Rietveld van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines noemt de gedragscode die is opgesteld door de Nederlandse Wind Energie Associatie een doekje voor het bloeden. Volgens Rietveld geeft de gedragscode weinig blijk van de wil om te compenseren. Het geeft mensen alleen maar het idee dat ze iets terug krijgen. Een grondeigenaar krijgt zo’n […]

Lees Meer...

Raedthuys en Windunie duurzaamste energiebedrijven

Raedthuys en Windunie duurzaamste energiebedrijven

| 25 augustus 2014 |

Je kunt bijdragen aan groenere stroom door een duurzame leverancier te kiezen. De duurzaamste energiebedrijven zijn Raedthuys en Windunie. Deze leveren alleen stroom die is opgewekt met windmolens in Nederland. HVC Energie, Eneco, Dong en Greenchoice scoren ook voldoende in het onderzoek uitgevoerd door de Consumentenbond samen met Greenpeace, Hivos, Natuur & Milieu, Vereniging Eigen Huis, Wereld Natuur Fonds en WISE. RWE/Essent en […]

Lees Meer...

Exploitanten windparken trekken geld uit voor omwonenden

Exploitanten windparken trekken geld uit voor omwonenden

| 25 augustus 2014 |

Exploitanten van windparken gaan 3.000 euro per windturbine jaarlijks uitgeven voor faciliteiten voor omwonenden. Een zogenaamd ‘omgevingsfonds’ voor de lokale gemeenschap. Bijvoorbeeld een speeltuin of natuurpark. Ook worden bewoners eerder in het bouwproces betrokken en wordt er gekeken naar manieren om omwonenden te laten meedelen in de winst (aandelen of goedkope stroom). De koepel van […]

Lees Meer...

Exploitanten windparken trekken geld uit voor omwonenden

Exploitanten windparken trekken geld uit voor omwonenden

| 25 augustus 2014 |

Exploitanten van windparken gaan 3.000 euro per windturbine jaarlijks uitgeven voor faciliteiten voor omwonenden. Een zogenaamd ‘omgevingsfonds’ voor de lokale gemeenschap. Bijvoorbeeld een speeltuin of natuurpark. Ook worden bewoners eerder in het bouwproces betrokken en wordt er gekeken naar manieren om omwonenden te laten meedelen in de winst (aandelen of goedkope stroom). De koepel van […]

Lees Meer...