Duitse vergunningsinstantie voor offshore windenergie krijgt nieuwe taken

| 29 januari 2018

Het ‘Bundesamt für Seeschiffart und Hydrographie (BSH)’ is de Duitse instantie voor het verlenen van vergunningen voor offshore windparken. Sinds januari 2017 is een nieuwe wet van kracht, het ‘Windenergie-auf-See-Gesetz (WindSeeG)’. Op basis van deze wet heeft het BSH twee nieuwe taken gekregen. Ten eerste, het opstellen van een ‘Flächenentwicklungsplan’ binnen de Exclusieve Economische Zone.

Daarin worden gebieden vastgesteld met bestemming windenergie incl. de route voor de kabelverbinding met het elektriciteitsnet aan land en de locatie van het conversieplatvorm. Ten tweede, het BSH moet studierapporten opleveren van de uitgewezen windenergiegebieden m.b.t. ecologie, de bodemgesteldheid, het windregime en verder relevante oceanografische informatie.

In Duitsland werd per 1 januari 2017 een tendersysteem ingevoerd voor de vergunning van offshore- en onshore windparken. In het kader van het tendersysteem is het belangrijk dat voor alle meedingende deelnemers relevante studies beschikbaar zijn over het windenergiegebied.

Bron: www.offshore-windindustrie.de

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Comments Closed

Reacties zijn gesloten.