Visser & Smit Hanab gaat stroomkabels windpark Fryslân aanleggen

| 26 juli 2018

De illustratie toont het traject van de twee aan te leggen stroomcircuits tussen het transformatorstation van Windpark Fryslân bij Breezanddijk op de Afsluitdijk en de aansluiting op het Friese hoogspanningsnet bij Bolsward.

Gisteren werd het 30 miljoen euro kostende contract om twee kabelscircuits met een lengte van 25 km die Windpark Fryslân in het IJsselmeer gaan verbinden met het hoogspanningsnet van TenneT, ondertekend.

Anne de Groot van Windpark Fryslan en de directie van Visser & Smit Hanab gaven akkoord voor de aanleg van stroomkabels door de afsluitdijk en langs de A7 naar Bolsward. Dit zal in 2019 en 2020 plaatsvinden.

Windpark Fryslân bestaat uit 89 windturbines met een productievermogen van tenminste 316 MW, vergelijkbaar met het stroomverbruik van 340.000 huishoudens. De stroom van het windpark komt aan land bij het transformatorstation van Windpark Fryslân op Breezanddijk.

In het hele traject Breezanddijk – Bolsward zullen ondergrondse kabelstukken van 1,5 kilometer met elkaar worden verbonden. Gezien de grote stroomproductie van het windpark zullen twee kabelcircuits van ieder 110 kV nodig zijn. Vanaf 2017 is door het grondexpertisebedrijf Wiertsema uit Tolbert grondonderzoek gedaan voor de aanleg van deze stroomkabels.

 

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Comments Closed

Reacties zijn gesloten.