Routekaart windenergie op zee 2030

| 25 mei 2018

Op 27 maart 2018 maakte het kabinet bij monde van de minister van Economische Zaken en Klimaat bekend dat de ‘Routekaart windenergie op zee 2030’ plannen omvat van windparken met een totale capaciteit van minimaal 7.000 Megawatt. De ingebruikname van de windparken in de drie windenergiegebieden zal plaats vinden vanaf 2024 tot en met 2030.

Het kabinet besloot in december 2016 in de Energieagenda dat na de bouw van de al geplande windparken op de Noordzee het project wind op zee zou worden uitgebreid.

Plannen kabinet

Met de huidige realisatie van windenergie op zee onder het Energieakkoord zijn en worden tot 2023 belangrijke stappen gezet in de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. Marktpartijen hebben vertrouwen in wind op zee en investeren daarin.

Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren is de risicoperceptie van wind op zee. Dat heeft geleid tot een grote kostenreductie. Het kabinet wil dit vertrouwen van de markt en het huidige momentum vasthouden. Het kabinet schrijft de komende twee jaar de overige tenders van het Energieakkoord uit ter afronding van de routekaart windenergie op zee tot en met 2023.

En verder

Tegelijkertijd wil het kabinet een volgende stap zetten in de verdere realisatie van windenergie op zee voor de periode 2024 tot en met 2030, en een start maken met de voorbereiding daarvan. De ontwikkeling van windenergie op zee vindt plaats binnen de context van de bredere transitie naar een duurzame energievoorziening in 2050 en de functie van de Noordzee daarin. Maar ook naast andere bestaande functies en waarden waarop windenergie op zee invloed zal hebben. Zoals natuur en biodiversiteit, visserij en aquacultuur.

Omvang

De ‘Routekaart windenergie op zee 2030’ voorziet in windparken met een gezamenlijke omvang van circa 6,1 GW. Het gaat om de gebieden:

  • Hollandse Kust (west) met een vermogen van 1,4 GW de ingebruikname zou moeten plaatsvinden in 2024-2025
  • Ten noorden van de Wadden-eilanden met een vermogen van 0,7 GW, de ingebruikname staat gepland in  2026
  • IJmuiden Ver, met circa 4,0 GW het grootste windenergiegebied, waarvan de ingebruikname in de periode 2027-2030 zal plaats vinden. Van circa 0,9 GW is de locatie nog niet bepaald.

Tags: , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Comments Closed

Reacties zijn gesloten.