Wind op land geen prioriteit voor provincie Zuid-Holland

| 21 augustus 2019

De provincie Zuid-Holland heeft als laatste provincie haar coalitieakkoord  voor de periode 2019-2023 gepresenteerd. De Statenverkiezingen hadden al op 20 maart van dit jaar plaatsgevonden maar werd gevolgd door een lange onderhandelingsperiode.

De nieuwe coalitie wil zich onder andere inzetten voor een gezonde en groene economie, waar iedereen mee doet en een betere bereikbaarheid van de provincie. De energietransitie in de regio krijgt vorm in zeven Regionale Energie Strategieën (RES’en), waaraan gemeenten, provincie en andere stakeholders samen werken aan concretisering van het opwekken van elektriciteit en benutten van warmtebronnen.

Binnen de energietransitie heeft windenergie een lage prioriteit in het akkoord. De provincie wil haar huidige afspraken met het Rijk en gemeenten over wind op land uitvoeren maar stimuleert allereerst de opwek van elektriciteit via zonnepanelen op daken, bedrijventerreinen en bedrijfspanden.

De plaatsingsvisie voor windmolens worden geactualiseerd met de volgende voorwaarden: er is lokaal draagvlak; windmolens worden opgesteld in lijnopstelling langs infrastructuur en grote open wateren; geen plaatsing in het Groene Hart, Hoeksche Waard, Midden-Delfland en natuurgebieden en omwonenden moeten kunnen meedelen in de opbrengsten van windmolens. Daarbij laat de provincie ruimte om te onderzoeken of bestaande locaties –
zoals vastgelegd in haar omgevingsbeleid kunnen worden uitgebreid.

Voor wind op zee is er wel plaats in het akkoord. De provincie zet in op opwekking van elektriciteit door middel van windturbines op zee voor de verduurzaming van haar industrie. Daarnaast stimuleert de provincie innovaties die bijdragen aan CO2-vrije elektriciteit. Naast wind en zon gaat het om onder andere ultradiepe geothermie, waterstof en getijdenenergie en andere innovatieve vormen en slimme vraag-aanbodmogelijkheden. Afbeelding: Zuid-Holland.nl

Tags: , , ,

Category: Overheid, Windenergie

Comments Closed

Reacties zijn gesloten.