Commissie m.e.r. geeft positief advies Windplan Groen

| 21 mei 2019

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor Windplan Groen positief beoordeeld. Met het positieve advies is initiatiefnemer Windkoepel Groen een stap verder in het realiseren van het windpark dat met 90 windturbines ongeveer 400 MW moet gaan opwekken.

Windplan Groen
Windplan Groen maakt onderdeel uit van het Regioplan Windenergie van de provincie Flevoland. Voor de uitvoering is de provincie in vier deelgebieden gesplitst waarin elk initiatiefnemers samen één plan maken dat voldoet aan de doelstellingen van het Regioplan. Windplan Groen is het plan voor projectgebied Oost, in de gemeenten Dronten en Lelystad. De initiatiefnemer in dit gebied is Windkoepel Groen (WKG), een vereniging met zelfstandige leden, die ieder een eigen windpark exploiteren dan wel daarbij betrokken zijn. Als onderdeel van dit plan moeten de huidige windmolens in dit gebied worden vervangen door nieuwe windmolens met meer vermogen die geclusterd in lijnopstellingen worden geplaatst. Door het hogere vermogen zijn er minder turbines nodig.

Milieueffectrapport
Het milieueffectrapport (MER) is opgesteld door Pondera Consult, in opdracht van WKG. De Commissie heeft geoordeeld dat het MER de essentiële informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over het rijksinpassingsplan en de omgevingsvergunningen waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen. Het rapport laat duidelijk zien dat Windplan Groen alleen met maatregelen aan wet- en regelgeving kan voldoen. Voorbeelden hiervan zijn stilstandvoorzieningen om slachtofferaantallen van de Rosse vleermuis terug te dringen en maatregelen om teveel hinder door geluid of slagschaduw te voorkomen. Zo heeft WKG naar aanleiding van gesprekken met inwoners besloten de hoeveelheid slagschaduw op de kernen Biddinghuizen, Dronten en Ketelhaven terug te brengen tot het absolute minimum door de windturbines vaker stil te zetten.

Het MER van Windplan Groen, het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-besluiten liggen nog tot en met 6 juni 2019 ter inzage. De stukken zijn te vinden op de website van Bureau Energieprojecten. Afbeelding: Pondera Consult

Tags: , , , , ,

Category: Windparken, Windparken Nederland

Comments Closed

Reacties zijn gesloten.