2017 werd 50% meer offshore windenergievermogen geplaatst in Duitsland

| 21 januari 2018

In Duitsland werden in 2017 offshore windparken met in totaal 1250 MW vermogen operationeel. Eind 2017 bereikte het offshore windenergievermogen 5300 MW. De vermogenstoename was 2017 met 1250 MW  50% hoger dan 2016 met 820 MW. De stroomopbrengst 2017 was 18,3 TWh (3450 vollasturen).

In 2017 werden de volgende 5 windparken operationeel:

– Sandbank (Noordzee, 288 MW),

– Veja Mate (Noordzee, 402 MW),

– Nordsee One (Noordzee, 332 MW),

– Nordergründe (Noordzee, 111 MW),

– Wikinger (Oostzee, 350 MW)

Op dit moment zijn twee windparkprojecten in der bouwfase met in totaal 780 MW vermogen. Verder is voor 5 windparken met in totaal 1500 MW vermogen al de investeringsbeslissing genomen. Door het Duitse EEG (Erneuerbare Energien Gesetz) moet het totale offshore windenergievermogen t/m 2020 beperkt blijven tot 7700 MW.

Bron: www.windbranche.de

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Comments Closed

Reacties zijn gesloten.