Archief voor 2016

Nederland loopt achter bij opslag van energie

Nederland loopt achter bij opslag van energie

| 26 oktober 2016 |

De potentie van energieopslag wordt in Nederland onvoldoende benut. Nederland loopt dan ook achter bij andere Europese landen en laat daardoor kansen voor een duurzamer, betaalbaarder en betrouwbaarder energiesysteem aan zich voorbij gaan. Snelle actie van overheid en bedrijfsleven kan weer tot een voorsprong leiden, maar dan moeten enkele tientallen belemmeringen worden weggenomen. Dit blijkt […]

Lees Meer...

Vlaardingen wil ook windenergie

Vlaardingen wil ook windenergie

| 26 oktober 2016 |

De gemeente Vlaardingen bereidt een Beleidskader Windenergie voor waaruit moet blijken of er in Vlaardingen ruimte is voor uitbreiding van het aantal windturbines. De gemeente gaat tijdens twee bijeenkomsten op 26 oktober en 2 november met bewoners en bedrijven in gesprek over windenergie.  Zodat bewoners en bedrijven maximaal kunnen profiteren van nieuwe windenergie. De uitkomsten […]

Lees Meer...

Basisscholen Overbetuwe bezoeken windpark Nijmegen-Betuwe

Basisscholen Overbetuwe bezoeken windpark Nijmegen-Betuwe

| 26 oktober 2016 |

De Natuur- en Milieu educatie (NME) Overbetuwe heeft basisscholen uitgenodigd om aan de slag te gaan met windenergie en deel te nemen aan activiteiten rondom het thema. Lessen over windenergie vroeger en nu en dergelijke. Naast de technische en natuurkundige kant van de zaak is er ook gedebatteerd in de groep. Is windenergie echt zo […]

Lees Meer...

Treinen rijden 1 jaar eerder dan gepland op windstroom

Treinen rijden 1 jaar eerder dan gepland op windstroom

| 26 oktober 2016 |

Vanaf 1 januari 2017 gaan alle elektrische treinen (ook vrachtvervoer) van de NS rijden op windstroom. Dat is een jaar eerder dan gepland. Nederland is het eerste land ter wereld die dat onderneemt. Ca. 9 miljoen reizigers rijden dan dagelijks zonder schadelijke CO2-uitstoot”, aldus interim president-directeur Van Boxtel. De Nationale Klimaattop is het Nederlandse vervolg […]

Lees Meer...

Deutsche Windtechnik wordt aandeelhouder van de Nederlandse groep OutSmart B.V.

Deutsche Windtechnik wordt aandeelhouder van de Nederlandse groep OutSmart B.V.

| 21 oktober 2016 |

De toonaangevende onafhankelijke specialist voor het onderhoud van windparken, Deutsche Windtechnik, en de Nederlands-Duitse groep OutSmart, gericht op het management van offshore-windparken en consultancy, gaan samen verder: 70 procent van de aandelen OutSmart zijn overgenomen door Deutsche Windtechnik. Het door de fusie versterkte dienstenaanbod zal naar verwachting nog beter voldoen aan de behoeften en belangen […]

Lees Meer...

Inpassingsplan en vergunningen Windpark Spui gemeente Korendijk

Inpassingsplan en vergunningen Windpark Spui gemeente Korendijk

| 20 oktober 2016 |

De provincie Zuid-Holland verleende vorige maand vergunningen voor de bouw van een vijftal windturbines langs het Spui in de gemeente Korendijk. De windturbines aan het Spui hebben een maximale tiphoogte van 208 m. De volgende stap in het proces is de turbine-selectie en de aanbestedingsfase. Het windpark wordt medio 2017 gebouwd en zal in 2018 […]

Lees Meer...

Windpark Zeewolde organiseert inloopbijeenkomsten

Windpark Zeewolde organiseert inloopbijeenkomsten

| 20 oktober 2016 |

Voorontwerp inpassingsplan en milieueffectrapport gereed, burgerwindecoöperatie in de maak Afgelopen maanden is er voor Windpark Zeewolde een milieueffectrapport (MER) geschreven. Ook is er een keuze gemaakt voor de locaties van de windturbines: het voorontwerp Inpassingsplan (voIP). Dinsdag 25 en donderdag 27 oktober informeren de initiatiefnemer en overheden bewoners over de laatste ontwikkelingen via twee inloopbijeenkomsten. […]

Lees Meer...

Siemens slaat overtollige elektriciteit opgewekt door windturbines op

Siemens slaat overtollige elektriciteit opgewekt door windturbines op

| 19 oktober 2016 |

Siemens is bezig om overtollige electriciteit opgewekt door windturbines om te zetten in hitte en deze op te slaan in rotsmassa die onder een thermische isolatielaag ligt opgeslagen. Wanneer er veel stroom nodig is, dan wordt de warmte via een stoomturbine teruggezet in stroom. In een testinstallatie in Hamburg is de warmte-opslag al getest bij […]

Lees Meer...

Innovatiekavel Borssele biedt ruimte aan 2 windturbines (20 MW)

Innovatiekavel Borssele biedt ruimte aan 2 windturbines (20 MW)

| 18 oktober 2016 |

Het TKI Wind op Zee zet zich in voor test- en demonstratiefaciliteiten voor offshore wind. Deze faciliteiten zijn bedoeld om (Nederlandse) innovaties op het gebied van wind op zee te implementeren, testen, demonstreren en bewijzen om de kostprijs van offshore windenergie omlaag te brengen. De eerste locatie op zee in Nederland die voor dit doel […]

Lees Meer...

Senvion wint 112 MW order in Noorwegen

Senvion wint 112 MW order in Noorwegen

| 18 oktober 2016 |

Senvion heeft zijn eerste contract binnengehaald in Noorwegen. De fabrikant gaat 33 Senvion 3.4 MW114 windturbines bouwen voor het Egersund windpark. Het Noorse windpark zal in totaal een vermogen hebben van 112.2 MW wat genoeg stroom zal zijn voor 73.000 huishoudens.   Jürgen Geissinger, CEO of Senvion, said: “The contract for Egersund wind farm is […]

Lees Meer...