Archief voor 2016

Windpark Wieringermeer: stukken ter inzage

Windpark Wieringermeer: stukken ter inzage

| 13 november 2016 |

Van vrijdag 11 november tot en met donderdag 22 december 2016 liggen de besluiten ter inzage voor Windpark Wieringermeer fase 4. Het gaat om een aantal ontwerpbesluiten: een wijziging van het inpassingsplan, een gewijzigde  Flora en Faunawet ontheffing en vier omgevingsvergunningen. Op de website van RVO vindt u uitgebreidere informatie over de verschillende besluiten. Via […]

Lees Meer...

Moederbedrijf Nuon wint aanbesteding Deens 600 MW windpark

Moederbedrijf Nuon wint aanbesteding Deens 600 MW windpark

| 11 november 2016 |

Het moederbedrijf van Nuon (Vattenfall) maakte afgelopen week bekend dat het de aanbesteding heeft gewonnen van Kriegers Flak (windpark van 600 MW) in Denemarken. Dit windpark welke midden in de zee tussen Zweden en Denemarken ligt, moet 20% van de Deense huishoudens van stroom voorzien. Er is tevens een record verbroken bij offshore windenergie omdat […]

Lees Meer...

Eurus Energy gaat samenwerken met windpark ontwikkelaar Yard Energy

Eurus Energy gaat samenwerken met windpark ontwikkelaar Yard Energy

| 10 november 2016 |

Eurus Energy Holding Corporation (een Japans energiebedrijf) en Yard Energy (Nederlandse windprojectontwikkelaar) gaan samenwerken. Een aantal Nederlandse windparken met een vermogen van 72,5 MW is door Eurus gekocht en zal samen met Yard Energy gemanaged worden.  Dit is de tweede succesvolle transactie tussen Eurus en Yard in een maand tijd. De totale capaciteit is na […]

Lees Meer...

Intentieovereenkomst Windpark Fryslân formeel getekend

Intentieovereenkomst Windpark Fryslân formeel getekend

| 10 november 2016 |

Gedeputeerde Sander de Rouwe van de provincie Friesland en projectdirecteur Anne de Groot van Windpark Fryslân ondertekenden 7 november in Leeuwarden de  intentieovereenkomst, die is gericht op een minderheidsdeelname van de provincie in het windpark. Het is de bedoeling uiterlijk medio mei 2017 tot een definitieve samenwerkingsovereenkomst te komen. De komende maanden wordt onderzocht hoe […]

Lees Meer...

TenneT sluit eerste contract voor kabels net op zee

TenneT sluit eerste contract voor kabels net op zee

| 8 november 2016 |

TenneT TSO B.V. heeft voor het aansluiten van te bouwen windparken op zee bij Borssele een consortium van Boskalis dochteronderneming VBMS en NKT gecontracteerd voor het leveren en installeren van de zeekabels. In de op 8 november ondertekende overeenkomst gaat het om de kabels voor het windgebied Borssele Alpha. VBMS/NKT is ook de  beoogde partner […]

Lees Meer...

Drie nieuwe windmolens op terrein Kloosterboer in Vlissingen

Drie nieuwe windmolens op terrein Kloosterboer in Vlissingen

| 8 november 2016 |

De afgelopen week is Eneco gestart met de bouw van drie windmolens op het terrein van logistiek dienstverlener Kloosterboer in Vlissingen. Als de windmolens medio 2017 gaan draaien produceren ze ongeveer 12.500 MW-uur aan groene stroom per jaar. Daarmee wekt Kloosterboer straks bijna 60 procent van haar stroomverbruik op deze locatie zelf op. De opgewekte […]

Lees Meer...

Wethouder Melse heeft de bouw van Windpark Bouwdokken officieel gestart

Wethouder Melse heeft de bouw van Windpark Bouwdokken officieel gestart

| 4 november 2016 |

Wethouder Melse van de gemeente Veere (Zeeland) heeft de bouw van Windpark Bouwdokken officieel gestart. Met een druk op de knop heeft hij de boring van de laatste fundatiepaal op symbolische wijze in gang gezet. Het windpark is nu klaar voor de volgende fase: opbouwen van de fundaties en realiseren van de netaansluiting. De windturbines […]

Lees Meer...

Waterschap Rijn en IJssel wijzen locatie Olburgen aan voor windturbines

Waterschap Rijn en IJssel wijzen locatie Olburgen aan voor windturbines

| 3 november 2016 |

De rioolwaterzuivering in Olburgen wordt mogelijk een locatie waar Waterschap Rijn en IJssel twee windturbines gaat plaatsen. De afstand tot de woningen, natuur en gas- en hoogspanningsleidingen liggen op voldoende afstand tot woningen. Op 15 november a.s. om 20.00 uur zullen in Doesburg omwonenden en geïnteresseerden samen komen om met het waterschap in gesprek te gaan Locatie: De […]

Lees Meer...

NWEA en Oneplanetcrowd organiseren bijeenkomst over participatie wind op land

NWEA en Oneplanetcrowd organiseren bijeenkomst over participatie wind op land

| 3 november 2016 |

Op 8 december a.s. vanaf 13.30 uur organiseert Oneplanetcrowd samen met NWEA een bijeenkomst in windenergie.  Tijdens deze bijeenkomst worden Europese ervaringen van de Wisepower en Crowdfundres initiatieven gedeeld.   Het Wisepower initiatief heeft ervaringen uit verschillende Europese landen bij elkaar gebracht om de sociale acceptatie van windenergie te vergroten. Vanuit het Crowdfundres initiatief werken […]

Lees Meer...

168 MW order voor Nordex in Mexico

168 MW order voor Nordex in Mexico

| 3 november 2016 |

De Nordex groep heeft in september van haar klant Acciona Energia een order ontvangen voor de bouw van een windpark in Mexico. Het windpark El Cortijo zal bestaan uit 56 Nordex AW 125/3.0 MW windturbines met een hoogte van 120 m. In 2017 worden de windturbines gebouwd en naar verwachting in 2018 aan het net worden […]

Lees Meer...