Archive for april, 2016

Nieuwe handleiding om omwonenden bij windenergie te betrekken

Nieuwe handleiding om omwonenden bij windenergie te betrekken

| 4 april 2016 |

De windsector werkt aan meer betrokkenheid van omwonenden bij de realisatie van toekomstige windturbines en/of windparken.  Om projectontwikkelaars daarbij te ondersteunen hebben adviesbureau Ecofys, advocatenkantoor Houthoff Buruma en branchevereniging NWEA (Nederlandse WindEnergie Associatie) de Handleiding Participatieplan Windenergie op Land digitaal beschikbaar gesteld. In het Energieakkoord is afgesproken om in 2020 in totaal 6000 megawatt (MW) […]

Lees Meer...

Nieuwe handleiding om omwonenden bij windenergie te betrekken

Nieuwe handleiding om omwonenden bij windenergie te betrekken

| 4 april 2016 |

De windsector werkt aan meer betrokkenheid van omwonenden bij de realisatie van toekomstige windturbines en/of windparken.  Om projectontwikkelaars daarbij te ondersteunen hebben adviesbureau Ecofys, advocatenkantoor Houthoff Buruma en branchevereniging NWEA (Nederlandse WindEnergie Associatie) de Handleiding Participatieplan Windenergie op Land digitaal beschikbaar gesteld. In het Energieakkoord is afgesproken om in 2020 in totaal 6000 megawatt (MW) […]

Lees Meer...

Stedelingen en bedrijven mogen meepraten plannen windenergie in Groningen

Stedelingen en bedrijven mogen meepraten plannen windenergie in Groningen

| 1 april 2016 |

 Stedelingen en bedrijven mogen meepraten over de plannen windenergie, zoals over de aantallen windturbines, locaties en grootte. De gemeente wil steun van de inwoners bij de plannen, want windenergie is onmisbaar in de toekomst omdat het in 2035 energie-neutraal wil zijn.  Hoger dan 15 m staat de provincie Groningen windturbines niet toe. Hij wil de […]

Lees Meer...

Moties Emmen geen gevolgen voor besluit windparken

Moties Emmen geen gevolgen voor besluit windparken

| 1 april 2016 |

Wethouder Van der Weide (gemeente Emmen) meldde in de raadsvergadering dat de gemeente niet in overleg gaat met buurtgemeenten en de provincie Drenthe om 3 in de Tweede Kamer aangenomen moties over windenergie te bespreken. Dit bericht Emmen.nu 3 moties waren ingediend door Kamerleden. Minister Henk Kamp moet  alternatieven voor windenergie, zoals zonneakkers, nader onderzoeken […]

Lees Meer...