Archive for april, 2016

Meer dan 40% Nederlanders wil beleggen in windenergie

Meer dan 40% Nederlanders wil beleggen in windenergie

| 18 april 2016 |

Meer dan 40% van de Nederlandse bevolking is bereik om te beleggen in Windenergie, echter de mogelijkheden zijn onvoldoende bekend. Dit blijkt uit marktonderzoek in opdracht van beleggingsfonds Meewind. Opvallend in het onderzoek is dat bijna 60% van de ondervraagden windmolens op land een goede zaak vindt. Toch is 20% uitgesproken tegen. Ruim 60% is voorstander van […]

Lees Meer...

Siemens prefereert helihaven windturbines in Eemshaven

Siemens prefereert helihaven windturbines in Eemshaven

| 15 april 2016 |

Siemens wil ook een helihaven in de Eemshaven. Dat bleek gisteravond tijdens een netwerkbijeenkomst in de Eemshaven. De provincie Groningen maakte eerst bezwaar tegen de plannen vanwege concurrentie met heliport in Den Helder. Maar Siemens ziet voordelen omdat het geworteld is in de Eemshaven vanwege een onderhoudswerkplaats en magazijn. Ook is het aanvliegen vanuit de […]

Lees Meer...

Windfonds voor Groningers ter compensatie windpark Drentse Monden?

Windfonds voor Groningers ter compensatie windpark Drentse Monden?

| 15 april 2016 |

In een brief van de provincie Groningen aan het inspraakorgaan van een windpark in de Drentse Monden (vlakbij Stadskanaal) staat dat er een windfonds moet worden ingericht om Groningers te compenseren voor de overlast. Het toekomstige windpark bestaat uit 50 windturbines met een totale capaciteit van 150 MW. Gedeputeerde Nienke Homan vindt dat er jaarlijks […]

Lees Meer...

Besluit Provincie Friesland nodig voor windpark Hiddum-Houw

Besluit Provincie Friesland nodig voor windpark Hiddum-Houw

| 13 april 2016 |

Op de Kop van de Afsluitdijk bij het buurtschap Hiddum-Houw kan ruimte komen voor een windmolenpark. Gedeputeerde Staten willen het gebied hiervoor geschikt maken met een Provinciaal Inpassingsplan (PIP), zo stellen zij voor aan Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten geven gehoor aan het besluit dat ze op 17 december 2014 namen. Vorig jaar is dit ook […]

Lees Meer...

Vanmiddag windplannen Groningen live in Gemeenteraad te volgen

Vanmiddag windplannen Groningen live in Gemeenteraad te volgen

| 13 april 2016 |

Vanmiddag om 16.30 uur wordt in de Groningse gemeenteraad vergadert over o.a. de plannen voor grootschalige windenergie in de Stad Groningen. De vergadering in het stadhuis op de Grote Markt is openbaar en ook live te volgen groningen.nl/gemeenteraad. Groningen heeft de ambitie om in 2035 energie-neutraal te zijn en zal plannen voor windenergie omtrent ambities […]

Lees Meer...

RWE / Essent strijden om grondposities in Groningen

RWE / Essent strijden om grondposities in Groningen

| 13 april 2016 |

RWE / Essent voeren in de Emmapolder bij Uithuizen (Groningen) een strijd om de grondposities voor de realisatie van nieuwe windturbines vlakbij de Waddenzee. De eigenaren van de grond hebben echter andere plannen voor de percelen en willen niet 1,2, 3 hun grond verkopen aan de twee energiereuzen. Reden voor RWE / Essent om naar […]

Lees Meer...

Offshore schepenbouwer Edward Heerema ontvangt Oevreprijs

Offshore schepenbouwer Edward Heerema ontvangt Oevreprijs

| 12 april 2016 |

Edward Heerema heeft vanmiddag als eerste Nederlandse ingenieur de titel Fellow Chartered Engineer gekregen van Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI). De offshore scheepsbouwer ontving deze prijs in Den Haag voor zijn bijdrage aan de technische en maatschappelijke vooruitgang van het ingenieursvak. Heerema (69) is de oprichter van Allseas, een bedrijf dat pijpleidingen, boorplatforms en […]

Lees Meer...

Primeur: Enercon EP E-126 (4,2 MW) in Lelystad geinstalleerd

Primeur: Enercon EP E-126 (4,2 MW) in Lelystad geinstalleerd

| 12 april 2016 |

Een prototype van de Enercon EP4 E-126 is afgelopen week succesvol in Lelystad geïnstalleerd.  De windturbine heeft een vermogen van 4,2 MW en is in staat om ook bij lage windsnelheden veel elektriciteit op te wekken. “Als alles naar wens verloopt zal dit type eind 2016 officieel op de markt geintroduceed worden”, aldus ENERCON Managing […]

Lees Meer...

Primeur: Enercon EP E-126 (4,2 MW) in Lelystad geinstalleerd

Primeur: Enercon EP E-126 (4,2 MW) in Lelystad geinstalleerd

| 12 april 2016 |

Een prototype van de Enercon EP4 E-126 is afgelopen week succesvol in Lelystad geïnstalleerd.  De windturbine heeft een vermogen van 4,2 MW en is in staat om ook bij lage windsnelheden veel elektriciteit op te wekken. “Als alles naar wens verloopt zal dit type eind 2016 officieel op de markt geintroduceed worden”, aldus ENERCON Managing […]

Lees Meer...

Commissie m.e.r.: heldere aanpak onderzoek milieueffecten windenergie op zee bij Hollandse Kust

Commissie m.e.r.: heldere aanpak onderzoek milieueffecten windenergie op zee bij Hollandse Kust

| 12 april 2016 |

De Commissie mer heeft een advies gegeven t.a.v. de Notitie reikwijdte en detailniveau voor het MER voor het kavelbesluit van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) dat Pondera Consult BV op dit moment opstelt.  De Commissie m.e.r. vindt de voorgestelde aanpak om de milieueffecten van kavels voor windenergie op zee bij Hollandse Kust te onderzoeken helder. […]

Lees Meer...