Archive for februari, 2016

Advies inhoud milieueffect rapport windpark Zeewolde

Advies inhoud milieueffect rapport windpark Zeewolde

| 3 februari 2016 |

De Commissie M.E.R. adviseert om de doelen en randvoorwaarden uit het ontwerp-Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland en de Structuurvisie Wind op Land uit te werken voor deelgebied Zeewolde. De ontwikkelvereniging Zeewolde, gemeente Zeewolde, provincie Flevoland en het ministerie van Economische Zaken willen een windpark realiseren in het deelgebied Zeewolde.   Hiervoor moet een Rijksinpassingsplan […]

Lees Meer...

Siemens sleept order binnen HVDC-verbinding Denemarken - Nederland

Siemens sleept order binnen HVDC-verbinding Denemarken – Nederland

| 2 februari 2016 |

Siemens heeft opdracht gekregen voor de levering van een verbinding tussen de Nederlandse en Deense elektriciteitsnetten. Opdrachtgevers zijn de beheerder van het hoogspanningsnet in Denemarken Energinet.dk en zijn Nederlandse tegenhanger TenneT. De “COBRAcable ” (hoogspanningsgelijkstroomverbinding) zorgt voor een hogere leveringszekerheid van de elektriciteit in beide landen en bevordert integratie van duurzame energiebronnen in het elektriciteitsnet. […]

Lees Meer...

6 agrariers presenteren windplan in Drenthe

6 agrariers presenteren windplan in Drenthe

| 2 februari 2016 |

RTV Drenthe meldt dat er zes landbouwers gisteren in Roswinkel een plan hebben gepresenteerd voor plaatsing van vijf windturbines in het gebied De Vennen. Uiteraard zijn er ook nu weer tegenstanders die vrezen voor horizonvervuiling. Of de inwoners van Roswinkel een compensatie ontvangen vanwege de komst van de windturbines is nog niet duidelijk. De gemeente […]

Lees Meer...