Archief voor 2015

Kolencentrale moet windenergie aanvullen

Kolencentrale moet windenergie aanvullen

| 7 januari 2015 |

De taak van energiebedrijf GDF Suez wil met zijn kolencentrales die tweemaal zoveel CO2 uitstoten dan gas, de windparken en zonnecellen zoveel mogelijk ondersteunen mocht er weinig wind of zonlicht zijn. Energiebedrijven kiezen nog dikwijls voor kolencentrales omdat kolen goedkoop zijn en de kolencentrales dus rendabel kunnen draaien. In het energieakkoord is echter afgesproken dat […]

Lees Meer...

Vlaanderen heeft in 2014, 59 windturbines geinstalleerd

Vlaanderen heeft in 2014, 59 windturbines geinstalleerd

| 6 januari 2015 |

De VWEA stelt dat de toekomst van de Vlaamse windenergiesector niet echt een rooskleurig beeld schetst. “Enkele in 2014 geïnstalleerde windturbines waren 5 jaar geleden al toegezegd”, aldus directeur Bart Bode. Echter door administratieve of juridische hindernissen konden deze projecten toen pas gerealiseerd worden. Het aantal betreft 59 windturbines, 127,1 MW naast de 248 die al geïnstalleerd waren. […]

Lees Meer...

Raad Sudwest Fryslan steunt plan windturbines Afsluitdijk

Raad Sudwest Fryslan steunt plan windturbines Afsluitdijk

| 6 januari 2015 |

Wanneer de windturbines op of langs de Afsluitdijk komen te staan, wil de gemeeente Súdwest-Fryslân wel ruimte maken voor windmolens. Ze moeten dan wel in een dubbele (dus 2) lijnopstelling staan.Hiermee is dan een capaciteit van 316 MW mogelijk en is het akkoord wanneer de Afsluitdijk een energiedijk gaat worden. Mogelijk een lijn op de Afsluitdijk of […]

Lees Meer...

Werkzaamheden Google datacenter vorderen gestaag

Werkzaamheden Google datacenter vorderen gestaag

| 5 januari 2015 |

In augustus 2014 stonden er nog aardappelen in het land. Maar begin 2015 gaan de vorderingen van de werkzaamheden aan het reusachtige datacenter van Google (de 4e datacenter van Google in Europa) in de Eemshaven gestaag. De tienduizenden server komen op een terrein ter grootte van 47 hectare, 70 voetbalvelden). Door de aanwezigheid van de trans-Atlantische […]

Lees Meer...

2015: Jaar van de waarheid voor windenergie

2015: Jaar van de waarheid voor windenergie

| 5 januari 2015 |

2015 is het jaar van de waarheid voor de ambitieuze doelstellingen van het kabinet voor het verduurzamen van de Nederlandse energie-voorziening. In 2020 moet 14 procent van de energie duurzaam worden opgewekt. Daarom moeten er dit jaar bindende afspraken komen, contracten worden getekend en projecten worden opgestart. De inzet is vooral gericht op windenergie. Op het […]

Lees Meer...

Eneco verkoopt windmolenpark Autena

Eneco verkoopt windmolenpark Autena

| 2 januari 2015 |

De windturbine die in de polder Autena in Hagestein (provincie Utrecht) staat, gaat over in andere handen. De energiewinkel Vijfheerenlanden heeft een akkoord gesloten met Eneco. Hiermee komen de opbrengsten van de coöperatieve molen in handen van de lokale bevolking.  Windmolens horen bij een duurzame energie-neutrale regio, ook al denken we daar heel genuanceerd over.” Na veel overleg heeft […]

Lees Meer...

Makkumer Energie Maatschappij start met windpark

Makkumer Energie Maatschappij start met windpark

| 2 januari 2015 |

Makkum start het begin van 2015 met een leuke verrassing. De Makkumer Energie Maatschappij start namelijk met een windpark in de sluis van Makkum. Vanaf januari 2015 is het project te bezichtigen en heeft hiermee als eerste plaats in Nederland een historisch akkoord bereikt over het nieuwe energiebeleid in Nederland. Hierin is o.a. meegenomen dat […]

Lees Meer...