Archive for augustus, 2015

Opbouw windturbines Westermeerwind is gestart

Opbouw windturbines Westermeerwind is gestart

| 21 augustus 2015 |

De opbouw van de 48 Siemens windturbines voor near shore Windpark Westermeerwind in het IJsselmeer is gestart. Afgelopen week is de eerste toren geplaatst op de al eerder (in mei) gereedgekomen fundering. De torens worden met een speciaal transportschip vanuit de Amsterdamse haven, over het IJsselmeer, direct naar de bouwlocatie langs de dijken van de Noordoostpolder […]

Lees Meer...

Kamerbrief over uitspraken EZ-ambtenaar over realisatie windparken

Kamerbrief over uitspraken EZ-ambtenaar over realisatie windparken

| 18 augustus 2015 |

Minister Kamp stuurt de Tweede Kamer een brief over de uitspraken van een ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken over de rijkscoördinatieregeling (RCR) bij de realisatie van windparken op land. Kamp is niet blij met de uitspraken die desbetreffend ambtenaar deed in een gesprek met tegenstanders van het windpark Meeden in Groningen. kamerbrief-over-uitspraken-ez-ambtenaar-inzake-de-realisatie-van-windparken (1) […]

Lees Meer...

Mogelijk explosieven op bodem toekomstig offshore windpark Borssele

Mogelijk explosieven op bodem toekomstig offshore windpark Borssele

| 17 augustus 2015 |

Op de ontwerpkavels voor het toekomstige windenergiegebied Borssele waar 300 windturbines komen, liggen mogelijk nog ‘niet-gesprongen’ explosieven op de bodem afkomstig van WO I & II. Zoals zeemijnen, vliegtuigbommen, dieptebommen, mijnvernietigingsladingen, torpedo’s en granaten. Volgens Economische Zaken vormt dit geen obstakel om de windparken Borssele I & II aan te leggen. Een Zeeuws consortium bereidt […]

Lees Meer...

Overschot windenergie in zoutcavernes Twente & Groningen

Overschot windenergie in zoutcavernes Twente & Groningen

| 16 augustus 2015 |

AkzoNobel heeft een techniek ontwikkeld genaamd Compressed Air Energy Storage. M.b.v. deze techniek wil AkzoNobel zoutholtes volpersen met lucht. Lucht onder druk in holte blazen met windenergie wat op een bepaald moment over is.  Wanneer er dan een tekort aan windenergie is, kan de perslucht worden vrijgelaten. Op 2 plekken in de wereld, Huntorf (Duitsland) […]

Lees Meer...

Denemarken en Frankrijk investeren in offshore innovaties

Denemarken en Frankrijk investeren in offshore innovaties

| 11 augustus 2015 |

Testlocaties voor de Franse Kust en in Denemarken worden momenteel gebruikt voor innovatieve concepten om het opwekken van windenergie op zee goedkoper te maken. 3 testlocaties in Middellandse Zee & 1 pilot in Franse deel Noordzee). Denemarken biedt ruimte voor 50 MW aan vernieuwde projecten. In Nederland is een proefproject afgeblazen, maar in Denemarken & […]

Lees Meer...

TenneT installeert 9e grote stopcontact voor offshore windparken

TenneT installeert 9e grote stopcontact voor offshore windparken

| 11 augustus 2015 |

TenneT is druk bezig om de infrastructuur voor offshore-netaansluitingen uit te breiden. Een enorm groot stopcontact de zogenaamde DolWin beta-converterplatform maakt deel uit van DolWin2. Dit is de 9e netverbinding in het Duitse deel van de Noordzee. Een belangrijke mijlpaal bij de realisatie van de uitbreidingsdoelen voor wind op zee van de Duitse regering”, aldus […]

Lees Meer...

Grootste offshore windpark Engeland bijna gereed

Grootste offshore windpark Engeland bijna gereed

| 7 augustus 2015 |

Twee-derde van het grootste offshore windpark voor de Engelse kust is bijna gereed. De schaal van het zogenaamde Dogger Bank windpark project (gebied van circa 600 km2) biedt kansen om de windenergie-kosten op zee te verlagen. Dit zegt hoofd offshore wind bij het Britse Crown Estate.  Het project biedt hoogwaardige banen en is een flinke stap […]

Lees Meer...

Onderzoek naar alternatieve locaties windturbines in regio Rotterdam

Onderzoek naar alternatieve locaties windturbines in regio Rotterdam

| 5 augustus 2015 |

De provincie Zuid-Holland bereidt een milieueffectonderzoek voor naar alternatieve locaties voor windenergie in de regio Rotterdam. Dit om de eerder met gemeenten afgesproken opgave van 150 MW in de voormalige stadsregio Rotterdam te halen. Als blijkt dat deze locaties geschikt zijn – rekening houdend met milieuaspecten als geluid, slagschaduw, natuur, landschap – kunnen Provinciale Staten […]

Lees Meer...

ECN: Nederlandse regering op schema voor offshore windpark Borssele

ECN: Nederlandse regering op schema voor offshore windpark Borssele

| 5 augustus 2015 |

Het is de bedoeling dat de aanbesteding voor de offshore windparken in Borssele I & II in december 2015 uitgeschreven wordt. Rond 2023 moeten de offshore windparken 3,5 GW aan vermogen gaan leveren.  Eind juni 2015 bereikte de regering een mijlpaal t.a.v. het regelgevend kader voor de 1e ronde van 2 aanbestedingen. Een belangrijke stap […]

Lees Meer...

TenneT haalt recordomzet

TenneT haalt recordomzet

| 4 augustus 2015 |

De winst en omzet van TenneT waren nog nooit zo hoog. Het eerste halfjaaromzet steeg naar 1,4 miljard euro. Uiteindelijk bleef er 304 miljoen euro nettowinst over, tegen 210 miljoen euro vorig jaar.  TenneT die naast Nederland ook in Duitsland actief is heeft in een moordend tempo offshore windparken aangesloten.  „We zijn daar voor een […]

Lees Meer...