Archive for maart, 2015

Van Noord's kabellegger Nexus wordt in gebruik genomen

Van Noord’s kabellegger Nexus wordt in gebruik genomen

| 6 maart 2015 |

Van Oord’s kabellegger schip Nexus die vorig jaar in Galati, Roemenië is gebouwd en nu in de Rotterdamse Haven ligt, wordt vandaag in gebruik genomen t.b.v. het nieuw aan te leggen windmolenpark Gemini project, 85 km ten noorden van de kust van Groningen. Het is de bedoeling dat het schip in april naar de Noordzee vertrekt om […]

Lees Meer...

Wind Minds toont innovatief visualisatiescherm op EWEA Offshore 2015

Wind Minds toont innovatief visualisatiescherm op EWEA Offshore 2015

| 5 maart 2015 |

Na de lancering van Wind Minds in Azië, staat dit internationale adviesbureau volgende week op de EWEA Offshore 2015 in Kopenhagen van 10 tot en met 12 maart. Wind Minds zal daar een innovatief en uniek visualisatiescherm tonen waarmee de kijker een realistisch beeld krijgt van een nearshore windpark vanaf de kust. Met behulp van […]

Lees Meer...

Vereniging Eigen Huis: 60% lijsttrekkers tegen windenergie

Vereniging Eigen Huis: 60% lijsttrekkers tegen windenergie

| 4 maart 2015 |

Uit een onderzoek van de Vereniging Eigen Huis blijkt dat het energieakkoord aan een zijden draadje hangt. 6 van de 10 lijsttrekkers willen windenergie een halt toe roepen als de bewoners het niet eens zijn met windenergie. Hiermee keren ze zich tegen de overeenkomst met de overheid. Het onderzoek is gehouden onder 133 lijstaanvoerders en […]

Lees Meer...

Vleermuizen vliegen rond in offshore windparken

Vleermuizen vliegen rond in offshore windparken

| 4 maart 2015 |

Ook vleermuizen vliegen boven zee. En de onderzoekers hebben aangetoond dat ze regelmatig te vinden zijn op windparken op zee. Onderzoekers denken dat de vleermuizen de windmolens passeren wanneer ze op trek zijn. Maar de onderzoekers sluiten niet uit dat ze ook weleens vanaf het land naar de windturbines vliegen om insecten te vangen. De […]

Lees Meer...

Provinciebestuurders: ontwikkeling windenergie gaat te langzaam

Provinciebestuurders: ontwikkeling windenergie gaat te langzaam

| 3 maart 2015 |

Uit een enquête van de Volkskrant blijkt dat een grote meerderheid van de provinciebestuurders gelooft dat het niet zal lukken om de komende 5 jaar voldoende windmolens te plaatsen. Dit om de doelstellingen voor duurzame energie & broeikasuitstoot te halen. 179 provinciebestuurders reageerden en slechts 30 statenleden (17%) denkt dat de provincie de gemaakte afspraken […]

Lees Meer...

Zuidenwind, Windvogel en Meerwind bouwen Limburgse windmolen

Zuidenwind, Windvogel en Meerwind bouwen Limburgse windmolen

| 2 maart 2015 |

De coöperaties Zuidenwind & Windvogel & Meerwind bouwen komende zomer een burgerwindmolen in Limburg. De windmolen die volledig in eigendom is van burgers gaat stroom opleveren voor 1200 huishoudens. Siward Zomer (voorzitter van Zuidenwind en De Windvogel): “Door de krachten te bundelen kan een impuls gegeven worden aan duurzame energie en de lokale economie van […]

Lees Meer...

RVO organiseert 26 maart & 15 april voorlichtingsbijeenkomsten SDE + 2015

RVO organiseert 26 maart & 15 april voorlichtingsbijeenkomsten SDE + 2015

| 2 maart 2015 |

Op 26 maart en 15 april organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een voorlichtingsbijeenkomst over de veranderingen in de SDE+ 2015 op het gebied van windenergie. Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de productie van hernieuwbare energie. Professionals die zich bezig houden met de ontwikkeling van windenergieprojecten komen hier meer te […]

Lees Meer...

Informatieavond windenergie Barendrecht

Informatieavond windenergie Barendrecht

| 2 maart 2015 |

De gemeente Barendrecht organiseert vanavond een informatieavond over windenergie in sporthal Riederpoort, aanvang 19.30 uur. Bezoekers zullen over de laatste stand van zaken worden bijgepraat. Voor college als raad staat bescherming van de gezondheid en woon en leefklimaat van bewoners centraal. Personen die een bijdrage wil leveren aan het toetsingskader kan aan een rondetafelgesprek deelnemen. […]

Lees Meer...