Archive for januari, 2015

Boeren Kampereiland zien geen heil in windenergie

Boeren Kampereiland zien geen heil in windenergie

| 21 januari 2015 |

Veel boeren op Kampereiland hebben gekozen voor zonnepanelen op de daken van hun boerderijen. Populair was de regeling: “ZON erop & Asbest eraf”. Deze regeling behoorde bij het project Weidse Waarden welke in 2010 startte en sloot op 31-12-2014. Het doel was om Kampereiland duurzaam te maken als onderdeel van de energieregeling. In totaal meldden […]

Lees Meer...

Vestas gaat 6 windparken in Noorwegen bouwen van 1 Gigawatt

Vestas gaat 6 windparken in Noorwegen bouwen van 1 Gigawatt

| 20 januari 2015 |

De Noord-Europese onderneming Statkraft heeft tezamen met de Deense windturbine-fabrikant Vestas te kennen gegeven dat het hoogstwaarschijnlijk 6 nieuwe windparken in Noorwegen gaat bouwen. Meer details over de windparken en type windturbines worden in het 2e kwartaal van 2015 verwacht. De onderhandelingen zijn nog gaande. De windparken zullen in het gebied van het schiereiland Fosen gerealiseerd worden […]

Lees Meer...

Plannen windpark monding Westerschelde in stroomversnelling

Plannen windpark monding Westerschelde in stroomversnelling

| 20 januari 2015 |

Het Zeeuwse consortium (ZMf, Zeeland Seaports, Delta, Verbrugge, Heerema en Zeewind) bereid een vergunning voor de komst van het offshore windpark voor de Zeeuwse kust voor en brengt hiermee de plannen in een stroomversnelling. Het kabinet heeft een drietal gebieden op zee aangewezen waar offshore windparken kunnen komen. – Monding van de Westerschelde,- Kust Zuid-Holland […]

Lees Meer...

Kadaster introduceert 3D-kaart met windturbines

Kadaster introduceert 3D-kaart met windturbines

| 20 januari 2015 |

Het Kadaster heeft in samenwerking met de TU Delft, TU Twente en de VU Amsterdam een kaart van heel Nederland geïntroduceerd waarop in 3D alles op en boven de grond te zien is. De kaart geeft informatie van de leefomgeving en is handig bij het maken van nieuwe ruimtelijke plannen. (verstedelijking, landbouw, mobiliteit). Wat is […]

Lees Meer...

Windturbine St. Maartenburg moet weg

Windturbine St. Maartenburg moet weg

| 20 januari 2015 |

De Raad van State heeft besloten dat na jarenlange strijd tussen provincie Noord-Holland en de gemeente Schagen de windturbine aan de Grote Sloot 158 (Schuijt) in Sint-Maartensbrug gesloopt moet worden. Oorzaak: er is geen juiste vergunning afgegeven & deze staat sinds de bouw in 2006 op een verkeerde plaats die niet is toegestaan. De gemeente […]

Lees Meer...

4% meer elektriciteit door Nuon windmolens in 2014

4% meer elektriciteit door Nuon windmolens in 2014

| 20 januari 2015 |

De onshore windturbines van NUON hebben in 2014 t.o.v. 2013 4% meer stroom opgewekt. Er werd voor 685.498 MW (195.856 huishoudens) windstroom opgewekt. Dat was in 2013 659.981 MW (188.566 huishoudens). De oorzaak is windpark Prinses Alexia in Zeewolde die in 2014 volledig in gebruik is genomen. Het betreft hier Senvion windturbine, 104 m rotordiameter […]

Lees Meer...

Fundering windpark Kloosterlanden gereed

Fundering windpark Kloosterlanden gereed

| 19 januari 2015 |

De bouw van windpark Kloosterlanden in Deventer vordert gestaag. De fundering van de westelijke windturbine is gereed. Van de Oostelijke windturbine moet nog beton gestort worden. Eerder dan verwacht zal exploitant Raedthuys de windturbines naar verwachting in juli 2015 de windturbines in gebruik gaan nemen. Het betreft hier de bouw van 2 Enercon E-92, 2.3 MW, […]

Lees Meer...

Start bouw windpark Zuiderzeehaven Kampen

Start bouw windpark Zuiderzeehaven Kampen

| 19 januari 2015 |

Op 28 januari 2015 wordt gestart met de bouw van een viertal windturbines in Kampen. In eerste instantie zal eerst de betonnen fundering worden aangelegd en vervolgens wordt in mei gestart met de bouwwerkzaamheden van Windpark Zuiderzeehaven. Het betreft hier de bouw van vier Enercon E-82, 3 MW van 82 m rotordiameter en 98 m […]

Lees Meer...

Kabinet: Voorlopig nog geen windturbines afsluitdijk

Kabinet: Voorlopig nog geen windturbines afsluitdijk

| 16 januari 2015 |

Tijdens een debat over het Energieakkoord liet minister Kamp weten dat pas over enkele maanden een definitief besluit genomen wordt over het wel of niet plaatsen van windturbines langs en op de Afsluitdijk.Kamp is van mening dat de provincie Fryslân te laat is met het alternatief voor een windpark op en langs de Afsluitdijk. Hij […]

Lees Meer...

Kamp: initiatiefnemers windparken Gelderland moeten zelf draagvlak regelen

Kamp: initiatiefnemers windparken Gelderland moeten zelf draagvlak regelen

| 16 januari 2015 |

Minister Kamp heeft in een brief verstuurd aan de provincie Gelderland laten weten dat de provincie zelf moet zorgen voor draagvlak windenergie van omwonenden windparken. De provinciale Staten Gelderland heeft in een motie verzocht om bij de regering aan te dringen op afgedwongen medewerking voor windturbines en windparken. Dit in het kader van het schrappen van […]

Lees Meer...