Archive for oktober, 2014

Rotterdamse haven wil meer windturbines

Rotterdamse haven wil meer windturbines

| 26 oktober 2014 |

Allard Castelein (president-directeur Havenbedrijf Rotterdam) onderschrijft het belang van windenergie. Nu staan er in de Rotterdamse Haven zo’n 15 locaties waar windturbines staan. Ook de zeewering van de Maasvlakte II is een belangrijke windrijke locatie. “Zo draagt de Rotterdamse Haven een flinke steen bij aan de energie-ambitie van ons land en is de haven hard […]

Lees Meer...

Windmolens Rouveen worden vervangen door 3 MW windturbines

Windmolens Rouveen worden vervangen door 3 MW windturbines

| 25 oktober 2014 |

Een drietal windmolens bij Rouveen die er vanaf 2003 staan, (118.000 draai-uren) gaan plaats maken voor nieuwe windturbines. Het bedrijf Hopieve (voorheen Spoorwind) heeft een aanvraag voor een bouwvergunning ingediend. Dit is nodig omdat de huidige aan het eind van hun economische levensduur zijn. De nieuwe molens leveren straks ruim 50 procent meer energie op […]

Lees Meer...

Wetsvoorstel windenergie op zee naar Tweede Kamer

Wetsvoorstel windenergie op zee naar Tweede Kamer

| 24 oktober 2014 |

De Rijksoverheid wil een nieuw vergunningstelsel voor de bouw van windparken op zee. Het stelsel zorgt ervoor dat het opwekken van windenergie op zee op grote schaal mogelijk wordt. Het wetsvoorstel Windenergie op zee is op 17 oktober 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer. Zodra de nieuwe wet in werking treedt, vervallen de bestaande, maar […]

Lees Meer...

Groningse windboeren in de problemen door hoogtebeperkingen vliegveld

Groningse windboeren in de problemen door hoogtebeperkingen vliegveld

| 24 oktober 2014 |

Afgelopen week stonden een aantal windboeren en provincie Groningen tegenover elkaar om vliegveld Oostwold-Oostambt. Het aantal vliegbewegingen wordt uitgebreid en het vliegveld krijgt een officiele status. De windboeren willen echter bij het vliegveld een windpark van 100 MW realiseren en maken bezwaar tegen de hoogtebeperkingen van het vliegveld. In een straal van 2,5 km mag […]

Lees Meer...

Provincie Groningen ontneemt actievoerdster het woord

Provincie Groningen ontneemt actievoerdster het woord

| 24 oktober 2014 |

Provinciale Staten van Groningen ontnam afgelopen week actievoerster Lies Zondag van Tegenwind N33 het woord tijdens een vergadering. Zij uitte haar onvrede over de komst van het windpark dichtbij Meeden en overschreed de spreektijd van 5 minuten. Herhaaldelijk werd Zondag verzocht haar betoog af te ronden. Ze deed dat niet waarna de voorzitter de vergadering […]

Lees Meer...

EU klimaatdoelstellingen afgezwakt

EU klimaatdoelstellingen afgezwakt

| 24 oktober 2014 |

Europese lidstaten hebben nieuwe klimaatdoelstellingen voor 2020-2030 afgesproken. Sommige zijn lager dan de Europese Commissie heeft voorgesteld. De uitstoot van broeikasgassen over 16 jaar moet tenminste 40% lager zijn dan in 1990. Ook moet 27% van de energie afkomstig zijn van duurzame, hernieuwbare bronnen (zonne-energie & windenergie). Ook is op de Europese top afgesproken dat […]

Lees Meer...

Consumenten betalen jarenlang teveel voor Natuurstroom van Nuon

Consumenten betalen jarenlang teveel voor Natuurstroom van Nuon

| 23 oktober 2014 |

Jarenlang hebben klanten van Nuon een toeslag moeten betalen voor afname van natuurstroom. In ruil hiervoor kregen zij de garantie dat speciaal voor hen extra windparken, waterkrachtcentrales en zonnecentrales zouden worden gebouwd. Nuon heeft tot eind 2002 investeringen in duurzame projecten verricht, maar daarna niet meer, aldus een woordvoerder van Consumenten claim. Er zijn aanwijzingen […]

Lees Meer...

Nordex wint 27,5 MW deal in Frankrijk

Nordex wint 27,5 MW deal in Frankrijk

| 22 oktober 2014 |

Nordex heeft een order gewonnen om in het Noorden van Frankrijk een windpark te bouwen van 27 MW. Het windpark Haut Plateau Picard (Volkswind France) zal bestaan uit 11 Nordex N100-2.5 MW die naar verwachting in oktober 2015 operationeel gaan worden. De ontwikkelaar van het windpark maakt onderdeel uit van het Duitse bedrijf Volkswind. Nordex […]

Lees Meer...

Recordjaar Belgisch windenergie

Recordjaar Belgisch windenergie

| 22 oktober 2014 |

ODE, de sectororganisatie voor duurzame energie in Vlaanderen reageert op een negatief klantenbericht waarin wordt beweerd dat investeringen in groene energie zijn stilgevallen. Dit klopt voor de zonnepanelen voor de particuliere markt, maar niet voor windenergie.  “In België wordt dit jaar 44 nieuwe onshore windturbines in Vlaanderen gebouwd. En dat is een record”, aldus ODE-directeur Bart […]

Lees Meer...

Bouwen offshore windmolens is niet slecht voor vissen

Bouwen offshore windmolens is niet slecht voor vissen

| 21 oktober 2014 |

Uit een onderzoek van het Belgische Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) samen met de Universiteit van Gent en het Belgische Instituut voor Natuurwetenschappen blijkt dat het plaatsen van funderingspalen voor offshore windparken met veel geluid gepaard gaat. Dit heeft echter geen negatieve effecten op vissen. De wetenschappers onderzochten dit door een kooi met vissen 60 tot […]

Lees Meer...