Archive for mei, 2014

Financiering Europees grootste Offshore windpark Gemini is rond

Financiering Europees grootste Offshore windpark Gemini is rond

| 14 mei 2014 |

Eindelijk na zoveel jaren is de financiering van Europees grootste offshore windpark rond. Gemini is een windpark met een opgesteld vermogen van 600 MW dat 85 km boven de kust van Groningen wordt gebouwd. Gemini komt te liggen op een unieke locatie met uitstekende windomstandigheden, een praktische waterdiepte en ideale bodemcondities. De bouw begint in […]

Lees Meer...

Locaties  300 nieuwe windmolens Flevoland nog niet bekend

Locaties 300 nieuwe windmolens Flevoland nog niet bekend

| 14 mei 2014 |

De Federatie Windverenigingen Flevoland werkt aan een voorstel waar in de toekomst 300 nieuwe windmolens in Zuid en Oost Flevoland moet worden neergezet. Er wordt binnen de federatie met verschillende windverenigingen gewerkt om de huidige 600 windmolens te vervangen voor 300 stuks die meer energie opwekken. De sloop van de oude en bouw van de […]

Lees Meer...

NWEA zienswijze op wijziging besluit SDE 2015

NWEA zienswijze op wijziging besluit SDE 2015

| 14 mei 2014 |

NWEA heeft een brief gestuurd naar minister Kamp en haar zienswijze gegeven op het concept voor de Wijziging van het Besluit Stimulering Duurzame Energieproductie (2015) dat op 11 april 2014 ter consultatie is gebracht. NWEA juicht toe dat er met het ontwerp-besluit SDE+ concrete stappen worden gezet die een grootschalige uitrol van wind op land en wind op […]

Lees Meer...

Nigeriaan bouwt VW Kever op windenergie

Nigeriaan bouwt VW Kever op windenergie

| 14 mei 2014 |

Een Nigeriaanse student werd door zijn ouders aangespoord om zijn diploma te halen. De eindejaarsstudent elektronische en elektrotechnische engineering aan de Nigeriaanse Obafemi Awolowo University (O.A.U) — besloot een Volkswagen Kever om te bouwen tot een EV op zonne- en windenergie. Voor een hobbyproject in de derde wereldland zal de zonne-Kever niet bijzonder hard en ver rijden, maar volgens Segun […]

Lees Meer...

Drenthe stelt eisen aan plaatsing windmolens

Drenthe stelt eisen aan plaatsing windmolens

| 13 mei 2014 |

Provincie Drenthe gaat eisen stellen aan partijen die windmolens willen plaatsen in Drenthe. Zorgen voor voldoende draagvlak en het beperken van gezondheidsrisico’s zijn daarin bepalend. Munniksma (gedeputeerde van de provincie) is van mening dat er een parkfonds moet komen waarbij omwonenden aandeelhouder van het windpark kunnen worden. Hiermee wordt het draagvlak vergroot. Tevens wil de […]

Lees Meer...

Nacht transport windpark Lienden

Nacht transport windpark Lienden

| 13 mei 2014 |

In de komende weken zullen ’s nachts en in de avond grote onderdelen van de windmolens (soms met een lengte van 40 m) aangevoerd worden voor de bouw van het windmolenpark in Lienden. Het windpark Lienden (4x Vestas V90, van 2 MW) zal langs de noordzijde van de A15 vlakbij Kesteren gebouwd worden. Een tijdelijk […]

Lees Meer...

Windpark Luchterduinen koppelt toren en fundering samen

Windpark Luchterduinen koppelt toren en fundering samen

| 13 mei 2014 |

Offshore Windpark Luchterduinen is een van de eerste windparken waarbij het metershoge ‘transition piece’ (koppeling tussen turbinetoren en fundering) volledig is geïntegreerd in de funderingspaal zelf. Deze innovatie bespaart naast materiaal ook kosten, omdat de installatietijd op zee wordt verkort. Dit betekent dat er geheid wordt op de verbindingsflens tusses turbine en fundering. De onderdelen […]

Lees Meer...

Kloosterboer & Delta nemen 1e windturbine in gebruik

Kloosterboer & Delta nemen 1e windturbine in gebruik

| 13 mei 2014 |

Sinds 2014 wekt Kloosterboer & Delta (Zeeuwse bedrijven) zelf groene energie op op het bedrijventerrein van Kloosterboer in Vlissingen Oost. De realisatie heeft 1 jaar geduurd en de turbine wekt 14% van het jaarlijkse verbruik van Kloosterboer Vlissingen op. Kloosterboer heeft als doelstelling om de CO2 uitstoot binnen 5 jaar te reduceren met 20%. Delta […]

Lees Meer...

Windmolen langs A12 mag niet hoger worden

Windmolen langs A12 mag niet hoger worden

| 13 mei 2014 |

Omdat de huidige windmolen van de vereniging De Windvogel niet rendabel zou zijn wil deze een nieuwe windturbine plaatsen die 10 meter hoger is. De gemeente Bodegraven Reeuwijk hield het plan echter tegen omdat het landschap aangetast zou worden door het uitzicht op draaiende wieken. Weilanden en bossen bepalen de omgeving. De Raad van State […]

Lees Meer...

Houten zet in op tweede windpark

Houten zet in op tweede windpark

| 12 mei 2014 |

In de gemeente Houten is een nieuw collega van B & W en deze heeft de ambitie om een windpark met 3 windturbines bij de Goyerburg over het Amsterdams Rijnkanaal te bouwen. Deze locatie ligt in tegenstelling tot het vorig jaar geopende windpark bij sport en werklandschap de Meerpaal verder van omwonenden af.  In het […]

Lees Meer...