Archive for mei, 2014

Nordex bouwt 62,7 MW windpark in Delfzijl

Nordex bouwt 62,7 MW windpark in Delfzijl

| 27 mei 2014 |

Vandaag is bekend gemaakt dat Nordex voor Eneco Wind BV 19 windturbines van het type N100/3300 (3,3 MW ) gaat bouwen op een locatie 1,5 km ten Noorden van de stad Delfzijl. De locatie is zeer windrijk omdat het vlakbij de kust ligt aan de Schermdijk en de Pier van Oterdum.   De totale capaciteit van […]

Lees Meer...

Friesland heeft nieuwe windpark plannen N33 & A32

Friesland heeft nieuwe windpark plannen N33 & A32

| 27 mei 2014 |

Het trio Windrijk heeft plannen om in de Friese dorpen  Warten, Grou, Gytsjerk en Aldtsjerk windparken te realiseren. Langs de A32 tussen Grou en Wytgaard wil het zo’n 8 windturbines bouwen. Hetzelfde geldt voor het windpark langs de De Wâldwei ten oosten van de Leeuwarder wijk Zuiderburen. Dit ligt ten noorden van Warten.Minder kansrijk zijn deze omdat […]

Lees Meer...

NLVOW: Staat der Nederlanden in gebreke met windenergie

NLVOW: Staat der Nederlanden in gebreke met windenergie

| 27 mei 2014 |

ENe De StDeaatStaat der Nederlanden in gebreke met windenergie De NLVOW (Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines vindt dat de Staat der Nederlanden op het gebied van windenergie te weinig rekening houdt met de bepalingen uit het Verdrag van Aarhus en wil een klacht indienen tegen de Staat. Hoewel niet juridisch bindend zal een uitspraak van het […]

Lees Meer...

Kleine windmolens renderen alleen op hoge daken

Kleine windmolens renderen alleen op hoge daken

| 27 mei 2014 |

Sinds kort komt er een kleine windmolen op het dak van het kantoor van de Stadshaven in Rotterdam. Het betreft de Liam F1 Urban Wind die op een dak of gevel geplaatst kan worden. Volgens de makers heeft de turbine door de vorm een extreem hoog rendement. Deze Liam kleine windturbine is gisteren voor het […]

Lees Meer...

Paraglider zoekt sponsor

Paraglider zoekt sponsor

| 26 mei 2014 |

De 20-jarige paraglider Patrick Kapel vliegt dikwijls boven de duinen langs de kust van Nederland. Tijdens het uitoefenen van zijn sport trekt hij veel toeschouwers die het mooi vinden om Patrick al stuntend bezig te zien. Als paraglider is hij afhankelijk van wind en zoekt hij een sponsor die hem wil ondersteunen en tevens reclame wil […]

Lees Meer...

Bouw (Nederlands grootste) windpark Zuidwester van start

Bouw (Nederlands grootste) windpark Zuidwester van start

| 26 mei 2014 |

Vanmorgen is het startsein gegeven voor de bouw van onshore windpark Zuidwester in de Noordoostpolder vlakbij Urk. De 12 Enercon E-126 windturbines (zelfde windturbine als ‘de Ambtenaar’ in Wieringermeer) met een vermogen van 7.5 MW en een masthoogte van 138 m zijn de grootste die in Nederland gebouwd worden. RWE Innogy bouwt in samenwerking met […]

Lees Meer...

Toekomstig Arubaans windpark niet groen

Toekomstig Arubaans windpark niet groen

| 26 mei 2014 |

Aruba loopt risico wanneer het windpark Urirama gaat bouwen. Energiedeskundige en analist bij IBM Ton Swart vindt het een flinke politieke gok. Het bedrijf Utilities baseert dit op technieken die zich nog in de experimentele fase bevinden. Aruba is namelijk de tweede locatie op aarde die de opslag van samengeperste lucht gebruik.  Daarvan wordt het hele energienet […]

Lees Meer...

Kosten schrappen windmolens bij Deventer in kaart

Kosten schrappen windmolens bij Deventer in kaart

| 26 mei 2014 |

Wethouder Rorink van de gemeente Deventer gaat de kosten in beeld brengen wanneer de gemeenteraad besluit om de bouw van een tweetal windmolens aan de A1 te annuleren. De VVD informeerde onlangs om een overzicht. De VVD wil samen met Deventer Belang geen windmolens in Deventer. Wanneer na de verkiezingen de politieke verhoudingen anders liggen zijn […]

Lees Meer...

Greenchoice wil in 2020 100% groene energie

Greenchoice wil in 2020 100% groene energie

| 26 mei 2014 |

Deze doelstelling heeft de Nederlandse energieleverancier Greenchoice. In het nieuwe stroometiket 2013 onderscheidt Greenchoice zich voor het eerst: Binnenlandse & Buitenlandse energiebronnen. Thans komt 70% van groene energie uit Nederland. Van de buitenlandse energie is 42,5% afkomstig van windenergie + 16,2% van waterkracht. Om 100% te halen denkt Greenchoice dat meer particulieren zelf stroom via […]

Lees Meer...

Pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen richten NII (investeringsinstelling) op

Pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen richten NII (investeringsinstelling) op

| 22 mei 2014 |

Precies zoals Nijpels tijdens het vorige week gehouden Windcongres al aangaf is het voor pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen interessant om te investeren in duurzame energie als zij er zekerheden voor terugkrijgen. Nu maakt de overheid bekend dat een dertiental pensioenfondsen, pensioenuitvoeringsorganisaties en verzekeraars  gezamenlijk de Nederlandse Investeringsinstelling (NII) gaan oprichten. Dit werd vandaag bekend gemaakt tijdens de […]

Lees Meer...