Archief voor 2013

bouw Windpark Gemini start 2014

bouw Windpark Gemini start 2014

| 9 april 2013 |

De financiering van windpark Gemini zal kwartaal 4 2013 rond zijn. In 2014 kan gestart worden met de bouw van het windpark wat 55 km ten noorden van Schiermonnikoog ligt. Het park bestaat uit 150 windmolens die samen goed zijn voor 600 MW genoeg voor 800.000 huishoudens. Typhoon Offshore is de projectontwikkelaar en maakte dat […]

Lees Meer...

Elektrostatische windturbine geschikt voor steden

Elektrostatische windturbine geschikt voor steden

| 8 april 2013 |

Na tien jaar onderzoek heeft de TU Delft  en Universiteit Wageningen in samenwerking met Mecanoo een windturbine zonder wieken of bewegende delen bedacht. Het demonstratiemodel staat deze week voor het gebouw van de TU Delft.Ewicon is een elektrostatische windenergie turbine. Het creëert geen slagschaduwen en maakt geen geluid. Daarom is de uitvinding buitengewoon geschikt om […]

Lees Meer...

Wereldwijd capaciteit windenergie doorbreekt grens 300.000 MW

Wereldwijd capaciteit windenergie doorbreekt grens 300.000 MW

| 5 april 2013 |

Dit jaar zal naar aller waarschijnlijkheid de capaciteit van windenergie de grens van 300.000 MW overschrijden. Nu kan windenergie al aan de energievraag van 450 miljoen mensen voldoen. De producenten kampen met onzekere beleidskaders en verouderde stroomnetten. Toch is er vorig jaar voor 44.000 MW aan nieuwe capaciteit geïnstalleerd. Lees het originele bericht. Bron: Happy […]

Lees Meer...

Italiaanse Windmolenondernemer blijkt maffiabaas

Italiaanse Windmolenondernemer blijkt maffiabaas

| 4 april 2013 |

De Italiaanse politie heeft voor een recordbedrag van 1,3 miljard euro geld, bedrijven en onroerend goed van windmolenondernemer Vito Nicastri in beslag genomen. De ‘koning van de wind’ verdiende zijn geld met drugs en afpersing en was een van de laatste grote maffiabazen die nog voortvluchtig was. Het geld zou Nicastri hebben geïnvesteerd in schone […]

Lees Meer...

Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie opgericht

Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie opgericht

| 2 april 2013 |

Afgelopen week stond in weekblad Elsevier een artikel omtrent de oprichting van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie. De NLVOW wil meer stem geven aan mensen die geconfronteerd worden met industriële windturbines en windparken in hun omgeving. De NLVOW is niet tegen windenergie maar richt zich op de belangen van de omwonenden in de besluitvorming over […]

Lees Meer...

2015: Vier windmolens Nieuw Prinsenland

2015: Vier windmolens Nieuw Prinsenland

| 2 april 2013 |

Raedthuys en Suiker Unie hebben een overeenkomst gesloten voor de exploitatie van windmolens op het terrein van de suikerfabriek te Dinteloord die onderdeel is van AFC Nieuw Prinsenland. Deze windmolens zijn onderdeel van het windpark van in totaal zeven windturbines dat op Nieuw Prinsenland ontwikkeld wordt. Het  windpark krijgt de naam Nieuw Prinsenland. Het windpark […]

Lees Meer...

Houtribdijk Lelystad in beeld

Houtribdijk Lelystad in beeld

| 2 april 2013 |

Tussen Lelystad en Enkhuizen ligt de Houtribdijk. Deze is nadrukkelijk in beeld bij het Rijk voor de aanleg van een nieuw windmolenpark. Het kabinet heeft besloten om de mogelijkheid van een park daar open te houden. Plannen om ook in het IJmeer en Markermeer molens te bouwen zijn van de baan. In de rest van […]

Lees Meer...

Kabinet: 11 nieuwe gebieden windparken

Kabinet: 11 nieuwe gebieden windparken

| 29 maart 2013 |

In overleg met provincies heeft het kabinet 11 gebieden aangewezen waar nieuwe grootschalige windmolenparken kunnen komen voor 2020. Deze conclusie staat in het ontwerpstructuurvisie Windenergie op Land. De ministerraad heeft ingestemd op het voorstel van Schulz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Kamp (Economische Zaken). Het betreft windenergieprojecten groter dan 100 MW. De provincies stellen […]

Lees Meer...

Strengere geluidsnorm windmolen Schagen

Strengere geluidsnorm windmolen Schagen

| 28 maart 2013 |

  De windturbine in de gemeente Schagen mag ’s nachts niet langer draaien. Die uitspraak kwam van de Alkmaarse rechtbank. Windmolens in rustige polders moeten strengere geluidsnormen hanteren. Een bewoonster van St. Maartensbrug die de gemeente vergeefs had verzocht op te treden omdat de windturbine dichtbij de woning staat en geluidsoverlast veroorzaakt. De regels zijn […]

Lees Meer...

Friesland Campina benut windenergie

Friesland Campina benut windenergie

| 27 maart 2013 |

Friesland Campina heeft – om haar doelstellingen uit het energiebeleid te realiseren – het Windpark Van Gogh in Etten-Leur geadopteerd. Het windpark, gerealiseerd door drie leden-melkveehouders en investeerders, bestaat uit vijf windturbines met een totaal vermogen van 11,5 MW (5x 2,3 MW). De door de windmolens opgewekte energie is voldoende om de productielocaties van Friesland […]

Lees Meer...