Archive for maart, 2012

Participatie Friese inwoners in windparken?

Participatie Friese inwoners in windparken?

| 26 maart 2012 |

bron: De Groene Ruimte De provincie Friesland wil de draagvlak voor windenergie in Friesland vergroten. Laat omwonenden participeren in toekomstige Friese windparken. Laat de opbrengsten van windenergie ten gunste zijn aan locale economie en bijdragen aan duurzaamheid doelen van gemeenten. De Friese milieu federatie is van mening dat ieder dorp in Friesland zijn eigen windmolens […]

Lees Meer...

Global Wind day op 15 juni

Global Wind day op 15 juni

| 26 maart 2012 |

bron: NNOW De internationale wind energie branche EWEA kent ieder jaar de Global Wind Day. Deze dag is bedoeld om windenergie bij een breder publiek beter bekend te maken. De Nederlandse Global Wind Day vindt plaats onder verantwoordelijkheid van branche organisatie NWEA en is dit jaar in Groningen Stad en Eemshaven, een belangrijke offshore wind haven. NNOW is […]

Lees Meer...

Enorm groot windpark in Kenia

Enorm groot windpark in Kenia

| 26 maart 2012 |

bron: Groene Courant De komende zomer wordt begonnen met de bouw van het grootste Afrikaanse windpark in Kenia. In juni zal Lake Turkana Wind Power van start gaan met het opzetten van 365 windturbines. Het windpark heeft een vermogen van 300 MW en vergt een investering van 585 miljoen euro. Het ligt in de bedoeling dat de […]

Lees Meer...

Onshore windturbine van 6 MW

Onshore windturbine van 6 MW

| 26 maart 2012 |

In het noordwesten van Duitsland zijn twee grote windturbines  van 6 MW geplaatst. Deze levert stroom aan 6.000 inwoners en de windmolens (Enercon E-126) worden momenteel getest. Hoe ziet zo’n grote Onshore windturbine er nu uit? Een filmpje over de Enercon E-126, de eerste windturbine van 6 MW en een rotordiameter van 126 m en ashoogte […]

Lees Meer...

Particuliere energiebedrijven zijn in

Particuliere energiebedrijven zijn in

| 23 maart 2012 |

bron: NOS Kleine particuliere energiebedrijven schieten als paddestoelen uit de grond. Dorpjes en wijken in Nederland die zelf voor hun energie zorgen met hulp van windmolens of zonnepanelen. De dorpjes en wijken die zelf voor hun energie zorgen willen steeds vaker niets meer te maken hebben met grote energiebedrijven. De monteur komt vaak ook uit […]

Lees Meer...

Voetballertjes in Wind-tenue

Voetballertjes in Wind-tenue

| 23 maart 2012 |

bron: Deltawind Windpark De Plaet in de Mariapolder bij Sluishaven draait al sinds 2003. De 12 windturbines die in eigendom zijn van de Cooperatie Deltawind en Promill B.V. hebben onlangs een mijlpaal bereikt. De molens hebben namelijk 350 miljoen kWh schone energie geproduceerd. Dit is zoveel energie wat de inwoners van Goeree Overflakkee in een periode van […]

Lees Meer...

Maastricht meest geschikte locatie

Maastricht meest geschikte locatie

| 23 maart 2012 |

Lanakerveld, een locatie in de Limburgse stad Maastricht blijkt de meest geschikte optie te zijn voor een windpark met 4 turbines van 3 MW. Deze conclusie kon worden getrokken uit het milieueffectrapport. Het is nu aan de gemeente Maastricht om een besluit te nemen. Het bestemmingsplan moet gewijzigd worden wil de gemeente de 4 molens […]

Lees Meer...

Siemens = Europees octrooikampioen

Siemens = Europees octrooikampioen

| 23 maart 2012 |

bron: Siemens Siemens is opnieuw de onbetwiste leider op het gebied van octrooi-aanvragen in Europa. Volgens ranking-gegevens van de European Patent Office (EPO) over het jaar 2011, heeft de onderneming in kalenderjaar 2011 2.235 octrooi-aanvragen (1.994 aanvragen van Osram niet meegerekend) bij de EPO ingediend. Daarmee neemt Siemens in de Europese octrooistatistieken de eerste plaats […]

Lees Meer...

Eerst een ei, dan verder bouwen

Eerst een ei, dan verder bouwen

| 22 maart 2012 |

bron: BN de Stem Kieviten en andere weidevogels krijgen de kans om eerst ongestoord hun ei te kunnen leggen. Om die reden blijft het tot half juni stil aan de Zwartebergseweg in Etten Leur waar vijf windmolens verrijzen. De vogels zijn namelijk aan het broeden en de bouw is stil gelegd. Stilte voor de broedende […]

Lees Meer...

China wil leren van Nederlandse Offshore expertise

China wil leren van Nederlandse Offshore expertise

| 22 maart 2012 |

bron: ECN China wil leren van de Nederlandse expertise op Offshore windenergie gebied. Dat bleek tijdens de Sino-Dutch Offshore Wind Power Communication Meeting in Jiangsu.Van 26-28 februari vond in Nanjing (provincie Jiangsu) de eerste ‘Sino-Dutch Offshore Wind Power Communication Meeting’ plaats. De bijeenkomst werd georganiseerd door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) […]

Lees Meer...