Archive for april, 2009

Geen wijziging windbeleid in definitief POP

Geen wijziging windbeleid in definitief POP

| 29 april 2009 |

Op 28 april is de definitieve versie van het Provinciaal Omgevings Plan (POP) door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Ondanks diverse reactie, welke o.a. aandrongen op meer mogelijkheden voor windenergie buiten de drie concentratiegebieden (Eemshaven, Delfzijl en N 33) en hogere ashoogten, werden er m.b.t. windenergie geen wijzigingen in het oorspronkelijke plan aangebracht. Solitaire windturbines mogen bij […]

Lees Meer...

E.E.R. verwacht voor VS jaarlijks 15.000 MW in 2020

E.E.R. verwacht voor VS jaarlijks 15.000 MW in 2020

| 28 april 2009 |

In de nieuwe marktanalyse van Emerging Energy Research (E.E.R.) wordt verwacht dat de jaarlijkse toename van het windvermogen in de VS na een dip in 2009 met ruim 6.000 MW (2008 was 8.000 MW) in 2010 weer zal aantrekken naar 9.000 MW, 11.000 in 2011 en ruim 15.000 MW nieuw vermogen in 2020.  Texas blijft […]

Lees Meer...

GS wil geen windpark bij Assen

GS wil geen windpark bij Assen

| 24 april 2009 |

bron: Dagblad van het Noorden Drenthe heeft nog steeds maar 1 windmolen maar gedeputeerde Haarsma blijft ze lelijk vinden en trekt nu ten strijde tegen een plan langs de snelweg A 28 bij Assen. Volgens het Dagblad van het Noorden vindt Haarsma “het onbespreekbaar voor de provincie”. “Assen is de poort van het stedelijk netwerk […]

Lees Meer...

Gemeente vordert alsnog extra bouwleges

Gemeente vordert alsnog extra bouwleges

| 22 april 2009 |

bron: VNG De plaatselijke actiegroep tegen het windpark Rijnwoude heeft misschien toch een succesje behaald. Het park kon niet worden tegengehouden maar na onderzoek maakten ze, naar nu blijkt, met succes bezwaar tegen het in hun ogen veel te lage bedrag voor de bouwleges. Ontwikkelaar Prodeon zou, op advies van leverancier Vestas, veel te lage […]

Lees Meer...

Gemeente vordert alsnog 120.000 Euro

Gemeente vordert alsnog 120.000 Euro

| 22 april 2009 |

De plaatselijke actiegroep tegen het windpark Rijnwoude heeft misschien toch een succesje behaald. Het park kon niet worden tegengehouden maar na onderzoek maakten ze, naar nu blijkt, met succes bezwaar tegen het in hun ogen veel te lage bedrag voor de bouwleges. Ontwikkelaar Prodeon zou, op advies van leverancier Vestas, veel te lage bouwkosten hebben […]

Lees Meer...

Wind op land spotgoedkoop

Wind op land spotgoedkoop

| 20 april 2009 |

De elektriciteitsprijs was in 2008 gemiddeld vrij hoog. Windturbines met SDE-subsidie 2008 hadden aan de kust daardoor maar 1,7 cent subsidie per kWh nodig. Het definitieve correctiebedrag (electriciteitspriijs) 2008 voor SDE-projecten wind op land is vastgesteld op 7,8 cent per kWh. Zie: SenterNovem-correctiebedragen 2008.  Vooral de zeer hoge olieprijs, die in de herfst opliep tot […]

Lees Meer...

Vooroordelen en misverstanden heersen alom

Vooroordelen en misverstanden heersen alom

| 17 april 2009 |

In Nederland wordt al vele jaren intensief en met succes campagne tegen windenergie gevoerd. Vooral door lokale oppositie (gemeenteraden en -besturen, lokale bevolking, natuur- en milieuorganisaties) zijn tientallen projecten naar de prullenbak verwezen. Tegenstanders worden gemotiveerd doordat zij overal en bij herhaling de bezwaren en problemen van windenergie besproken en bevestigd zien. In de kleine […]

Lees Meer...

Wetgeving aanleg transportcapaciteit

Wetgeving aanleg transportcapaciteit

| 13 april 2009 |

In Amerika is belangrijke wetgeving voor de aanleg van transportcapaciteit van duurzame bronnen van kracht geworden. Lees de reactie van AWEA en bekijk de video met de toespraak van de Senator die de wetgeving vorm gaf. “We kunnen energie-onafhankelijk worden maar de stroom moet vervoerd kunnen worden naar de plekken waar ze nodig is”. Zie: Renewable […]

Lees Meer...

In 2010 windplan voor de Wieringermeer

In 2010 windplan voor de Wieringermeer

| 9 april 2009 |

Bron: Noord Hollands Dagblad De gemeente Wieringermeer, ECN, Nuon, de vereniging van windturbine-eigenaren in de Wieringermeer (VWNH), de provincie en Senter Novem (onderdeel van het ministerie van Economische Zaken) gaan gezamenlijk een windplan maken voor de Wieringermeer. De gemeenteraad heeft in het structuurplan al aangegeven waar er eventueel nog nieuwe lijnopstellingen van windturbines geplaatst kunnen […]

Lees Meer...

R.v.S vernietigt vergunning windpark

R.v.S vernietigt vergunning windpark

| 1 april 2009 |

bron: Raad van State Overijssel De Raad van State heeft de vergunning van de provincie Overijssel voor windpark Scheerwolde tussen natuurgebieden de Wieden en de Weerribben vernietigd. Bezwaren werden aangetekend door natuurorganisaties Natuurmonumenten, Natuur en Milieu Overijssel en Staatsbosbeheer. Zij vinden dat het project negatief uit zal pakken voor natuur, landschap en locale economie (toerisme). […]

Lees Meer...