Afdeling bestuursrechtspraak doet op 21 februari om 10.15 uur uitspraak Rijksinpassingsplan ‘Windpark De Drentse Monden en Oostermoer’

| 20 februari 2018

Morgen op 21 februari vindt de uitspraak plaats over het rijksinpassingsplan ‘Windpark De Drentse Monden en Oostermoer’ dat de ministers van de toenmalige ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu hebben vastgesteld.

Het windpark maakt 45 windturbines mogelijk in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn. Het gaat om een zogenoemd gecoördineerd project waarbij de ministers ook omgevingsvergunningen voor het windpark hebben verleend.

Daarnaast heeft het college van gedeputeerde staten van Drenthe een natuurvergunning voor het windpark en een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet verleend. Tegen de besluiten zijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak ruim twintig bezwaren ingediend door omwonenden, organisaties en bedrijven, waaronder stichting WindNEE en stichting Platform Storm.

Zij zijn tegen de komst van de windturbines in het gebied. Volgens hen is er geen draagvlak voor en zijn er geschikte alternatieve locaties. De windturbines zouden het Drentse landschap aantasten.

Daarnaast vinden ze de windturbines niet nodig en zijn ze van mening dat het windpark financieel niet uitvoerbaar is. Omwonenden vrezen geluidsoverlast, trillinghinder en slagschaduw vanwege de windturbines. Ze zijn bang dat hun woningen minder waard worden.

Daarnaast wijzen ze op veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Ook vereniging Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond is in beroep gekomen. Zij voert aan dat de inwoners van Gasselternijveenschemond worden ingesloten tussen twee rijen windmolens op 500 meter afstand.

Vereniging Bond Heemschut vindt dat de windturbines ten koste gaan van de bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische waarden in de omgeving. De rust en stilte in het gebied zouden teniet worden gedaan. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft deze omvangrijke zaak op 14 en 15 september 2017 op zitting behandeld.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Comments Closed

Reacties zijn gesloten.