SDE+ najaar 2019 opent op 29 oktober

| 17 juli 2019

Op 29 oktober start de openingsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) najaar 2019. Voor deze najaarsronde is 5 miljard euro beschikbaar gesteld. Dit meldt het RVO.nl.

De SDE+ najaarsronde is geopend van 29 oktober, 09:00 uur tot 14 november 17:00 uur. De subsidieaanvraag voor deze ronde geschiedt in 3 fases.

Fase 1 start op 29 oktober: 09:00

Fasegrenzen hernieuwbare elektriciteit en/of warmte:   € 0,090 /kWh
Fasegrenzen hernieuwbaar gas:  € 0,064 /kWh

Fase 2: 4 november, 17.00 uur
Fasegrenzen hernieuwbare elektriciteit en/of warmte:   € 0,110 /kWh
Fasegrenzen hernieuwbaar gas:  € 0,078 /kWh

Fase 3:  11 november, 9.00 uur tot en met 14 november, 17.00 uur  
Fasegrenzen hernieuwbare elektriciteit en/of warmte:   € 0,130 /kWh
Fasegrenzen hernieuwbaar gas:  € 0,092 /kWh

Zoals eerder vermeld moeten aanvragers in de SDE+ najaar 2019 een transportindicatie van de netbeheerder meesturen, waaruit blijkt dat transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor aangevraagd wordt. In september zal de regeling worden vastgesteld.

Ook nieuw in de najaarsronde is een uniform toestemmingsformulier voor de sinds 2011 verplichte locatie-eigenaarsverklaring. Dit formulier ‘Model toestemming locatie-eigenaar’ wordt binnenkort op mijn.rvo.nl/sde beschikbaar gesteld.

Tussenstand SDE+ voorjaar 2019 windenergie
In de Kamerbrief van minister Wiebes over de openstelling SDE+ najaarsronde 2019 van 10 juli jl. wordt een tussenstand gegeven van de SDE+ voorjaar 2019. Van de 42 windenergie-gerelateerde aanvragen zijn er per 1 juli; 1 afgewezen, 28 gehonoreerd en 13 nog in behandeling.

SDE++
Dit is de laatste subsidieronde in de huidige versie. Vanaf 2020 zal de SDE++ intreden. De SDE++ maakt het mogelijk om naast hernieuwbare energieproductie ook andere emissiereductietechnologieën te stimuleren. Het kabinet streeft naar 49% CO₂-emissiereductie in 2030, zoals in het Ontwerp Klimaatakkoord is uitgewerkt.

 

Tags: , , ,

Category: Wereldwijd

Comments Closed

Reacties zijn gesloten.