Fieldlab Zephyros ontvangt subsidie voor smart maintenance innovatieproject AIRTuB

| 16 augustus 2019

RVO Nederland Topsector Energie heeft een eerste projectsubsidie toegekend aan Fieldlab Zephyros voor het smart maintenance innovatieproject AIRTuB (Automatische Inspectie en Reparatie van Turbine Bladen). Het is 1 van de innovatieprojecten van Fieldlab Zephyros die inzetten op het optimaliseren van onderhoud voor energietechnologieën.

Fieldlab Zephyros is een initiatief van World Class Maintenance en het Centre of Expertise Water & Energy waaraan subsidie adviesbureau InnoFunding heeft bijgedragen. Het zet zich in eerste instantie in om de Nederlandse offshore windsector (industrie, onderwijs en kennisinstituten) te verenigen in het bereiken van betere prestaties van offshore windenergie. Het wil hierbij innovaties ontwikkelen, testen en demonstreren en kennis en vaardigheden ontwikkelen die onnodige stilstand en geen noodzaak tot on-site maintenance van het offshore windenergie systeem ten doel hebben. Het werken hieraan versnelt de ontwikkeling van grootschalige offshore windenergie, zodat het ecologisch en economisch gezien een concurrerende en duurzame energiebron wordt. Daarnaast heeft Fieldlab Zephyros de ambitie om op termijn de scope van het fieldlab te verbreden naar alle technologieën die van belang zijn voor de energietransitie.

AIRTuB
De toegekende projectsubsidie wordt ingezet voor het realiseren van de AIRTuB-doelstellingen:

• Een volledig getest prototype van een autonome UAV ontwikkelen, inclusief sensor payload, die structurele- en oppervlakteschade kan detecteren en in de vorm van data kan overdragen
• Modellen voor structurele defecten en blad erosie opbrengst impact ontwikkelen t.b.v. asset management en operationele beslissingen
• Technologie voor het geautomatiseerd aanbrengen van blad coatings ontwikkelen
• Software t.b.v. het automatisch classificeren van bladschade en genereren van automatische reparatie-‘recepten’ ontwerpen

Aan dit project doen de volgende partijen mee: Qlayers, DronesforWork, Demcon, Stork AMT, Eneco Wind, Dutch TeraHertz, LM Wind Power, TNO-ECN, NLR, TU Delft, HZ University of Applied Sciences/Scalda, Hogeschool InHolland, Hanze Hogeschool, Saxion University of Applied Sciences en Development Center for Maintenance of Composites.

Overige nieuwgestarte innovatieprojecten van het Fieldlab ZEPHYROS die zich richten op kostenreductie in offshore wind zijn Zephyros Data Tower (overkoepelende Data Tower functionaliteit te ontwikkelen voor uitvoering en onderhoud van het Noordzee offshore windsysteem), Offshore Wind Bolting, Supply-chain Performance en .Nacelle Robotics. Bron: World Class Maintenance

 

Tags: , , , , , , ,

Category: Offshore, Offshore Windparken, Onderhoud, Windparken

Comments Closed

Reacties zijn gesloten.