Energie VanOns en Essent bundelen krachten

| 16 mei 2019

Energieleverancier Essent en coöperatieve energieleverancier Energie VanOns gaan hun lokale en landelijke expertise bundelen op het gebied van verduurzaming. Essent wordt voor de komende 3 jaar (2020-2022) programmaverantwoordelijke voor Energie VanOns.

Essent gaat voor de 95 aangesloten lokale energiecoöperaties van Energie VanOns in Friesland, Groningen en Drenthe, Flevoland en Overijssel het energie-aanbod en de -vraag balanceren. Hierbij zorgt Essent ervoor dat er altijd 100% duurzame energie geboden wordt aan de leden. Bij overproductie wordt het overschot aan groene stroom door Essent verhandeld op de energiebeurzen. Bij een tekort wordt er Nederlandse groene stroom ingekocht.

Jaap Hoeksema, directeur Energie VanOns: “Wij waren op zoek naar een partij die ons als programmaverantwoordelijke werk uit handen neemt en gezamenlijk stappen wil zetten in de vraagstukken van de energietransitie. Met het duurzame innogy als moederbedrijf, zien we dat Essent haar koers in verduurzaming heeft doorgezet. We willen nu samen optrekken in de energietransitie. Dit doen we vanuit de combinatie van een groot bedrijf met veel expertise en een beweging die creatief, experimenteel en van onderop te werk gaat.”

Stephan de Klerk, hoofd Retail Energy Management Benelux bij Essent: “Voor een relatief kleine energieleverancier als Energie van Ons vraagt de invulling van de rol als programmaverant-woordelijke veel expertise, die ook kan worden uitbesteed. Essent heeft voldoende schaal en kent de risico’s van de markt goed. Dit vormt wat ons betreft het startpunt van onze samenwerking. We willen ook lokaal bijdragen. Zo verkennen we bijvoorbeeld via ons partnerbedrijf Energiewacht Groep ook hoe we regionaal samen initiatieven kunnen ontwikkelen. We willen laten zien dat de vernieuwingen die op mensen afkomt ook volop kansen biedt om mee te doen.” Afbeelding: Essent

Tags: , , ,

Category: Windenergie

Comments Closed

Reacties zijn gesloten.