Startsein voor Windpark Fryslân

| 15 maart 2019

Op donderdag 14 maart werd in het Afsluitdijk Wadden Center in Kornwerderzand het startsein gegeven voor de eerste officiële bouwactiviteiten aan het 382,7 MW Windpark Fryslân. De start van de bouw werd ingeluid door Windpark Fryslân en Zuiderzeewind, een consortium van Van Oord en Siemens Gamesa Renewable Energy.

Dit gebeurde in aanwezigheid van de initiatiefnemers, vertegenwoordigers van de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheid, de bouwers en omwonenden. De eerste werkzaamheden betreffen de aanleg van buizen voor stroomkabels die de windturbines met het onderstation op Breezanddijk verbinden.

Na tien jaar voortraject van het windpark is projectdirecteur Anne de Groot verheugd te kunnen melden dat de bouw van het windpark nu ook echt begint. “Windpark Fryslân wordt een windpark ‘Fan Fryslân, foar Fryslân’. Het bouwconsortium zal waar mogelijk samenwerken met lokale Friese partners. Op 4 april wordt in het Afsluitdijk Wadden Centrum een bedrijvenmiddag gehouden waar lokale ondernemingen zich kunnen oriënteren op onder meer grondverzet, betonwerk, staalbouw, catering, overnachtingen en andere aan de bouw gerelateerde werkzaamheden.

Windpark Fryslân sluit investeringsovereenkomst met provincie Fryslân
Gedurende de bijeenkomst werd er tevens een investeringsovereenkomst gesloten tussen Windpark Fryslân en de provincie Fryslân. De provincie heeft de intentie € 100 miljoen te investeren in het windpark. In mei 2017 werden afspraken vastgelegd over de financiële deelname in een samenwerkingsovereenkomst. De nu gesloten investeringsovereenkomst is een uitwerking daarvan. De daadwerkelijke investering geschiedt op het moment dat de gehele financiering van het project met banken rond is en nadat een onafhankelijke deskundige heeft bevestigd dat aan alle voorwaarden van de provincie is voldaan. Het in het windpark te investeren vermogen komt voort uit de eerdere verkoop door de provincie van haar aandelen van energiebedrijf NUON. Het rendement wil de provincie inzetten voor duurzaamheidsmaatregelen in de hele provincie en voor ontwikkelingen langs de IJsselmeerkust. Met een vermogen van 382,7 MW levert Windpark Fryslân het grootste deel van de Friese doelstelling van 530,5 MW windenergie in 2020.

Windpark Fryslân bereikte eerder ook al een akkoord met de gemeente Súdwest Fryslân over de inrichting van een Omgevingsfonds. Windpark Fryslân zal hierin gedurende 20 jaar jaarlijks ongeveer 720.000 euro storten ten behoeve van projecten in de kustgemeenten.’

Windpark Fryslân
Het windpark zal bestaan uit 89 turbines van 4,3 MW, die in een clustervorm worden geplaatst. In 2020 leveren de eerste turbines van het windpark naar verwachting al de eerste stroom en in 2021 zal het windpark volledig operationeel zijn. Zodra het windpark volledig operationeel is krijgen inwoners de mogelijkheid om financieel te participeren in het windpark.

Tags: ,

Category: Onshore windparken, Windenergie, Windparken

Comments Closed

Reacties zijn gesloten.