Koning Willem-Alexander opent Windpark Krammer

| 15 mei 2019

Vandaag, 15 mei, vond de officiële opening van Windpark Krammer plaats. Het windpark op en om de Krammersluizen, op de grens van de provincies Zuid-Holland en Zeeland, werd geopend door Koning Willem-Alexander, in de aanwezigheid van rond de 700 gasten. Het is de aftrap van een vierdaagse viering voor alle betrokken partijen. Met een totaal vermogen van 102 MW is het windpark het grootste burgerinitiatief van Nederland.

Ruim 5000 leden van de energiecoöperaties Deltawind (Goeree-Overflakkee) en Zeeuwind (Zeeland) hebben er mede voor gezorgd dat het windpark, kon worden gebouwd. Samen hebben zij een 51% belang in Windpark Krammer. De overige 49% is in handen van windturbinefabrikant Enercon. Directeur Deltawind Monique Sweep spreekt tijdens het openingswoord haar dank uit naar de leden en omwonenden voor de respectvolle manier waarop deze zijn omgegaan met het hele proces.

Het plan voor het windpark ontstond in 2009. De eerste bouwactiviteiten begonnen in 2016. Eind 2018 werd de laatste van 34 Enercon E115 windturbines geïnstalleerd. Sinds maart van dit jaar is het windpark volledig operationeel. Het project kent, naast de grote burgerparticipatie, nog een aantal unieke en uitdagende elementen.

Zo is het voor het eerst dat er windturbines op een primaire waterkering zijn gebouwd. Hiervoor was een intensieve samenwerking met provincies, ministeries en Rijkswaterstaat noodzakelijk. Bovendien ligt het windpark in Natura2000-gebied waardoor er extra goed gekeken moest worden naar de impact van het windpark op de omliggende natuur. In samenwerking met Het Zeeuwsche Landschap en ecologen is naar een ‘natuurinclusief ontwerp’ gewerkt. Zo zijn er specifieke maatregelen genomen om tijdens de bouw broedende vogels niet te storen en is Krammer uitgerust met detectiesystemen voor vogels en vleermuizen. Het is het eerste windpark in Nederland dat met een beelddetectiesysteem (DTBird) werkt. Het windpark werd in januari al een keer stilgezet vanwege de aanwezigheid van zeearenden.

Voor de afname van de elektriciteit is een nieuw business model gebruikt, het zogenaamde ‘consumer-to-business’ model. Een consortium van DSM, Google, Nouryon en Philips neemt hierbij de opgewekte stroom rechtstreeks van het windpark af.

Financiële participatie & windfonds
Naast de leden van de twee coöperaties kon ook de omgeving financieel participeren. Dit gebeurde door het uitgeven van een obligatielening van 10 miljoen euro. Deze was al snel overtekend. De rente op de obligatielening varieert jaarlijks tussen 6% en 8%, afhankelijk van de wind. Via de app Windpark Krammer is live de windproductie te volgen.

Daarnaast is er het Windfonds Krammer opgericht waarin jaarlijks gedurende de hele exploitatie van het windpark ten minste 150.000 euro beschikbaar word gesteld voor maatschappelijke projecten in de omgeving. Inwoners van aangrenzende gemeenten kunnen plannen indienen voor een bijdrage uit het fonds. Uit het fonds ontvangen omwonenden tot een straal van 2,5 km van het windpark een jaarlijkse bijdrage in hun energierekening. Uniek aan dit project is dat inwoners van Anne Jacobapolder zelf hebben geïnitieerd om niet jaarlijks die bijdrage te ontvangen maar een pakket zonnepanelen. Op 186 woningen in Anne Jacobapolder zijn zonnepanelen geïnstalleerd. De bewoners besparen hiermee fors op hun energierekening.

 

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windparken

Comments Closed

Reacties zijn gesloten.