Uitvoeringsbesluiten windpark A16 (28 windmolens) liggen ter inzage

| 14 november 2018

Vanaf 7 november liggen de uitvoeringsbesluiten in het kader van de Wet natuurbescherming nodig voor de bouw van windmolens langs de A16 ter inzage. Provinciale Staten hebben eind september al ingestemd met het inpassingsplan.

Met het inpassingsplan wordt minimaal 100 MW aan windenergie mogelijk gemaakt in de A16-zone door bouw van 28 windmolens. Daarmee levert het project een belangrijke bijdrage aan de afspraken die de provincie heeft gemaakt om eind 2020 minimaal 470,5 MW aan windenergie te hebben gerealiseerd.

Omdat de onderzoeken in het kader van de Wet natuurbescherming pas aan het  einde van de zomer konden worden afgerond, worden deze besluiten nu ter inzage gelegd. Het gaat in deze fase om 4 vergunningen voor de instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebied  omdat onder beschermde vogelsoorten (en in een enkel geval ook onder enkele vleermuizensoorten) aanvaringslachtoffers met de windmolens worden voorzien.

De ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken liggen tot en met 10 december 2018 ter inzage. Op de provinciale webpagina met bekendmakingen vindt u nadere informatie.

Bron: Brabant provincie

Tags: , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Comments Closed

Reacties zijn gesloten.