2019 wordt recordjaar wind op zee in België

| 13 januari 2019

Eind 2018 bereikte België met het bereiken van meer dan 1 GW aan geïnstalleerd windvermogen een mijlpaal op het gebied van windenergie op zee. Vijf windmolenparken met een totale capaciteit van 1.186 MW zin operationeel in de Belgische Noordzee: C-Power, Belwind, Northwind, Nobelwind en Rentel.

In 2018 produceerden deze parken 3408 gigawattuur aan elektriciteit. Dit komt overeen met het jaarstroomverbruik van ongeveer 1 miljoen Belgische gezinnen en vormt een kwart van de groene stroomvoorziening. Deze mijlpaal werd gevierd door 800 Belgen uit te nodigen om de parken met in totaal 274 windturbines in de Belgische Noordzee te bezoeken.

Tegen 2020 zullen de 8 windparken op zee een totale capaciteit van 2.262 MW hebben. Dit berichtteBelgian Offshore Platform vorige week. Hun jaarlijkse productie wordt geschat op 8 TWh, wat ongeveer 10% van de totale elektriciteitsvraag in België is, of de helft van het elektriciteitsverbruik van gezinnen. Op dit moment wordt er gewerkt aan de bouw van Norther. Dit zesde windpark zal eind 2019 operationeel worden en 370 MW toevoegen aan het totaal. Daarnaast begint in de eerste helft van 2019 tevens de bouw van de funderingen voor het 219 MW Northwester 2 windpark. In de tweede helft van 2019 zal er begonnen worden met de bouw van de funderingen voor het 487 MW Seamade windpark dat in december 2018 de finale investeringsbeslissing heeft genomen.

‘2018 was een historisch jaar voor offshore wind in België. De kaap van meer dan 1000 MW productiecapaciteit in zee werd overschreden, waardoor België terug wereldwijd in de top 5 van de offshore windindustrie staat’, stelt Jaak Rutten, CEO van C-Power en voorzitter van het BOP, ‘België doet hiermee beter dan Nederland, die ondanks hun veel grotere zeegebied, minder elektriciteit in de Noordzee produceert!’

‘Het is belangrijk dat België verder inzet op investeringen in lokale en klimaatvriendelijke productiecapaciteit: de windparken op zee zijn een essentiële bouwsteen van de energietransitie’, voegt Annemie Vermeylen, secretaris-generaal BOP toe ‘Bovendien creëert de offshore wind industrie veel toegevoegde waarde voor de Belgische economie door de verbetering van de handelsbalans en nieuwe tewerkstelling: tot 16.000 jobs in de Belgische bedrijven die actief zijn in deze sector.’
Afbeelding: Windparken op zee in België, bron: Belgian Offshore Platform

Tags: , , , , , , , ,

Category: Offshore, Offshore Windparken, Windenergie, Windparken, Windturbines

Comments Closed

Reacties zijn gesloten.