Tweede exportkabel Borssele Alpha bereikt land

| 12 mei 2019

Zaterdag 11 mei werd de tweede exportkabel dat het Borssele Alpha Offshore High Voltage Station verbindt met het transformatorstation in Borssele op land getrokken.

De werkzaamheden werden verricht door Boskalis, die gebruik maakte van haar kabellegschip Giant 7.

Boskalis verkreeg eind 2016 samen met NKT Cables de opdracht van TenneT, die als netbeheerder op zee verantwoordelijk is voor de aansluiting van de windparken op zee met het elektriciteitsnet op land, de opdracht voor de levering en de installatie van de twee 220 kV exportkabels met elk een vermogen van 350 MW. De eerste exportkabel werd in april gelegd. Elke kabel heeft een lengte van 61 km.

De jacket voor het offshore station was vorig jaar al geïnstalleerd. Deze werd gebouwd door HSM Offshore in Schiedam. HSM was ook verantwoordelijk voor de bouw van de topside. Deze vertrok vrijdag vanuit de werf. Gedurende de zomermaanden zal het offshore station operationeel gemaakt worden.

Borssele Alpha zal in de nabije toekomst de elektriciteit dat door 94 Siemens 8 MW windturbines in het 752 MW Borssele 1 & 2 offshore windpark geproduceerd wordt omzetten naar 220 kV waarna deze via de exportkabels naar het land vervoerd kan worden. Borssele 1 & 2 is een project van Ørsted. Het windpark dat ongeveer 23 km uit de kust van Westkapelle word gebouwd zal in 2020, of uiterlijk 2021 operationeel zijn. Beeld: Tennet

Tags: , , , , , , , ,

Category: Offshore Windparken, Onshore windparken, Windparken

Comments Closed

Reacties zijn gesloten.