Groningen wil in 2035 energieneutraal zijn

| 10 april 2018

Inwoners van Groningen moeten kunnen profiteren van windenergieprojecten, bijvoorbeeld door lokaal eigenaarschap. Omwonenden en belanghebbenden worden intensief betrokken bij het onderzoeken van de mogelijkheden voor windenergie rond de stad, meldt de gemeente.

Participatie en communicatie zijn belangrijk in deze nieuwe aanpak. Dit staat in het beleidskader Windkracht Groningen dat het college van B&W voorlegt aan de raad.Voordat de gemeente verder gaat in dit proces is eerst de provincie aan zet.

De twee meest kansrijke gebieden voor windenergie zijn Westpoort en Stainkoeln/Rode Haan en omgeving is gebleken uit onderzoek en consultatieronde. De gemeente wacht met de vervolgfase totdat de provincie de besluitvorming heeft afgerond. Dit wordt eind 2018 verwacht.

In mei 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met de belangrijkste uitgangspunten voor de ontwikkeling van windenergie. Daarna volgde een stadsbrede consultatie over windenergie: een enquête, activiteiten op Lets Gro, een symposium en verschillende gesprekken met maatschappelijke organisaties en strategische partners.

De gemeente Groningen heeft de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Windenergie is hierin een belangrijk onderdeel.

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Comments Closed

Reacties zijn gesloten.