Demacq Recycling en Topwind recyclen windturbines

| 9 juli 2018

Steeds vaker zijn windturbines die vervangen worden niet meer geschikt voor de tweedehands markt. Dit heeft enerzijds te maken met het groeiende aanbod, maar anderzijds zijn windturbines in veel gevallen niet meer in de geschikte technische conditie. Het recyclen van windturbines is niet anders dan de windturbine demonteren, verschroten en afvoeren.

 

De afgelopen jaren is echter gebleken dat de wijze van uitvoering van dit proces grote invloed heeft op de veiligheid en het milieu. Door de exclusieve samenwerking van Demacq en Topwind wordt er nu een professionele, veilige, maar vooral ook een duurzame oplossing aangeboden.

Topwind houdt zich al geruime tijd bezig met het volledige projectmanagement rondom het ontmantelen van windparken.“Met onze jarenlange ervaring op het gebied van projectrealisatie kunnen we nu ook de ontmanteling volledig uit handen nemen en wordt de site in overeenstemming met de eisen opgeleverd. Tevens zorgen wij ervoor dat alle veiligheidseisen die gewoonlijk gehanteerd worden bij de constructie, ook tijdens de demontage gewaarborgd worden.”, aldus Peter Spruijt, Projectmanager bij Topwind.

Het recyclen van windturbines was voor Topwind niet onbekend, voor de meeste materialen uit een windturbine zijn er geschikte methodes gevonden om deze opnieuw te kunnen gebruiken. Daarnaast worden schadelijk materialen, zoals bijvoorbeeld SF6- gassen uit de switch gears, op een professionele wijze verwijderd.

Voor het verwerken van de windturbine bladen was er nog steeds geen geschikte oplossing. “Met Demacq hebben wij een manier gevonden om windturbine bladen op een duurzame manier af te breken en het recyclaat ervan een nieuwe bestemming te geven in bijvoorbeeld oeverversterking, recyclaat voor meubels en vezelversterkt beton. Op deze manier dragen we als windindustrie na de exploitatiefase wederom bij aan een circulaire en duurzame wereld.”, aldus Martin van den Bosch, verantwoordelijk voor de Marketing & Sales bij Topwind.

Demacq is de partij die afgelopen jaren onderzoek heeft gedaan naar de haalbaarheid om thermoharder composiet te recyclen op een manier waarbij het recyclaat hergebruikt zou kunnen worden. Kleinere bladen worden afgevoerd en in de fabriek verwerkt. De grotere windturbine bladen worden in eerste instantie op locatie met een mobiele hoogwaardige koudwatersnijder (4000 bar) in kleinere stukken gesneden waarbij alleen gebruik wordt gemaakt van kraanwater en zand. Deze methode is stofvrij en voorkomt bodemvervuiling. Tevens kunnen er meerdere bladen in standaard containers worden afgevoerd.

Tijdens de eindverwerking worden de verschillende materialen gescheiden (metaal, hout en composiet). Het thermoharder composiet van de bladen wordt verwerkten gemengd met ander thermoharder composiet tot een nieuwe grondstof, het zogenaamde recyclaat.

“Met deze methode kunnen we de afvalberg op een duurzame manier afbreken en hetrecyclaat ervan een nieuwe bestemming geven, bijvoorbeeld door het te gebruiken inplanken die dienst doen als oeverbeschoeiing. Bijkomend voordeel is dat het recyclaat de sterkte van de plank laat toenemen en de verwachting is dat het product ook nog langer mee gaat. Als Demacq willen wij graag bijdragen aan een circulaire en duurzame wereld.Een wereld die we willen doorgeven aan volgende generaties.”, aldus Cora Burger, CEO
van Demacq.

Tags:

Category: Wereldwijd

Comments Closed

Reacties zijn gesloten.