Komst windpark Nederweert is stapje dichterbij

| 8 februari 2018

Een aantal initiatiefnemers, waaronder de Nederweerter Energie Coöperatie NEWECOOP, hebben een verzoek ingediend voor de bouw van vier molens in een gebied buiten de bebouwde kom van Ospeldijk.

NEWECOOP werkt aan een duurzamer Nederweert door energiebesparing en duurzame energieprojecten. Vorige week donderdag, 1 februari, werden de bewoners van Ospeldijk in De Meule bijgepraat door de initiatiefnemers.

De Rijksoverheid streeft ernaar dat in 2020 14% van alle energie duurzaam wordt opgewekt. Deze opgave geldt voor alle provincies in Nederland. Daarom hebben de gemeenten Leudal, Weert, Peel en Maas, Nederweert en de Provincie Limburg het initiatief genomen om windenergie te stimuleren en te faciliteren.

Hiervoor zijn uitgangspunten op papier gezet met onder andere de wens dat opbrengsten uit windmolens zoveel mogelijk terugvloeien naar de lokale gemeenschappen.

 

De gemeenteraad van Nederweert heeft hier in april 2016 mee ingestemd door een kader met uitgangspunten voor windenergie vast te stellen. Het doel is om in 2020 de eerste windmolens te realiseren. In ieder van de vier gemeenten wordt tenminste één windenergielocatie ontwikkeld van vier tot vijf windturbines.

Op 26 september 2017 besloot de gemeenteraad medewerking te verlenen aan het principeverzoek voor windpark Ospeldijk. De initiatiefnemers konden vanaf dat moment verder met de uitwerking van de

plannen. De initiatiefnemers zijn Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) en Burgerwindpark Ospeldijk BV (bestaande uit de Nederweerter energiecoöperatie NEWECOOP en de coöperatieve vereniging Zuidenwind). Het plan voor windpark Ospeldijk bestaat uit vier molens: twee molens van WML en twee molens van Burgerwindpark Ospeldijk BV.

Het te ontwikkelen windpark krijgt een vermogen tussen de 12 en 16 megawatt. De oprichting van een windpark groter dan 15 megawatt is opgenomen in de activiteitenlijst van het Besluit m.e.r. Dit betekent dat er een aanmeldingsnotitie moest worden ingediend om te kunnen beoordelen of een milieueffectrapport (MER) nodig is.

 

Deze aanmeldingsnotitie is ingediend en beoordeeld. Op 30 januari 2018 besloot het college dat er geen milieueffectrapport nodig is voor dit windpark. Met het treffen van maatregelen voor slagschaduw zijn er verder geen bijzondere omstandigheden die het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk maken.

Na het besluit op de aanmeldingsnotitie kan een openbare voorbereidingsprocedure worden doorlopen. Op 30 januari 2018 zijn hiervoor de aanvragen voor omgevingsvergunningen ingediend.

 

De gemeente toetst het plan nu aan de wettelijke kaders die gelden, bijvoorbeeld in geval van geluid en slagschaduw. Vervolgens nemen we de ontwerpbesluiten.

Lees origineel artikel

Bron: Nederweer24.nl

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Comments Closed

Reacties zijn gesloten.