Alle vier windturbines in Windpark De Rietvelden mogen gebouwd worden

| 7 augustus 2019

Alle 4 windturbines van Windpark De Rietvelden in ‘s-Hertogenbosch mogen gerealiseerd worden. Vandaag maakte de Raad van State bekend dat het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch hiervoor een omgevingsvergunning hebben verleend. De vergunning is verleend voor een periode van 25 jaar na realisatie van de windturbines.

Windpark De Rietvelden is een initiatief van Heineken Brouwerij ‘s-Hertogenbosch, containerterminal BCTN, sloop- en aannemersbedrijf Barten, de familie Pennings, duurzaam energiebedrijf Pure Energie en coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West (BWW).Energiebedrijf Pure Energie is de houder van de vergunning van het windpark.

De windturbines komen te staan aan de Graaf van Solmsweg 99F (windturbine 1), aan de Rietveldenkade 17 (windturbine 2), aan de Ketelaarskampweg 54 (windturbine 3) en één aan de Gemaalweg 1C (windturbine 4). De windturbines hebben een maximale ashoogte van 125 meter en een rotordiameter van 122 meter en een maximaal vermogen van 3,7 MW. Windturbines 1 tot en met 3 zijn voorzien op het gezoneerde industrieterrein De Rietvelden, ten zuiden van de rijksweg A59. De opbrengst van de vier beoogde windmolens samen zal naar verwachting 33.500.000 kWh tot 36.700.000 kWh per jaar zijn.

Hoger beroep
Tegen de komst van het windpark was door verschillende partijen, waaronder het Actiecomité Windpark Rietvelden NEE en verschillende omwonenden, beroep in gediend bij de rechtbank Oost-Brabant. Onder meer vrezen zij geluidsoverlast en aantasting van het landschap. In maart 2018 vernietigde de rechtbank de omgevingsvergunning voor één van de vier windturbines. Die windturbine zou geen deel uitmaken van een cluster windturbines, terwijl provinciale regels dat wel verplichten.

Het gemeentebestuur van Den Bosch, Raedthuys Windenergie B.V., het Actiecomité Windpark Rietvelden NEE en verschillende omwonenden zijn tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens het gemeentebestuur en Raedthuys geeft de rechtbank een verkeerde uitleg aan de provinciale regels. Het Actiecomité en de omwonenden vinden juist dat de uitspraak van de rechtbank niet ver genoeg gaat.

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 3 april 2019 op zitting behandeld en het hoger beroep van het Actiecomité en het incidenteel hoger beroep van de omwonenden ongegrond verklaard. Het hoger beroep van Raedthuys Windenergie B.V. is gegrond verklaart. Zo zou windturbine 4 op een groter schaalniveau in visueel opzicht niet als een solitaire windturbine worden beschouwd. Lees hier de volledige uitspraak.

Naar verwachting gaat de bouw van het windpark in 2020 van start. Inwoners, verenigingen en bedrijven uit ’s-Hertogenbosch kunnen mede-eigenaar van het windpark worden door lid te worden van coöperatie Bossche Windmolen West en Bossche Windmolen Delen (BWD’s) te kopen. Daarnaast komt er een gebiedsfonds dat wordt gevuld met inkomsten uit de windmolens. Gedurende 15 jaar Per jaar wordt er jaarlijks 0,50 euro per opgewekte megawattuur (MWh) in het fonds gestort.  Bron afbeelding: Windparkderietvelden.nl

 

Tags: , , , ,

Category: Draagvlak omwonenden, Windparken, Windparken Nederland

Comments Closed

Reacties zijn gesloten.