Duitsland: burgerwindenergie in de verdrukking

| 6 juni 2019

In het kader van het op 28 en 29 mei in Bonn georganiseerde 4. Internationale Bürgerwind Symposium werd door de World Wind Energy Association (WWEA) en de Landesverband Erneuerbare Energien van de Duitse deelstaat Nordrhein – Westfalen (LEE/NRW) een nieuwe studie voorgesteld over de stand van zaken van burgerwindenergie.

De Duitse windenergiemarkt is in het eerste kwartaal 2019 drastisch gekrompen. Slechts
134 MW vermogen werd geïnstalleerd. Ook de eerste twee nationale veilingen van 2019 zijn negatief voor windenergie verlopen. Het toegestane veilingsvolume voor windenergie was 1.350 MW. Daarvan kon slechts 746 MW gehonoreerd worden – meer projecten namen niet deel aan de veiling. Ook in de deelstaat Nordrhein – Westfalen was de negatieve ontwikkeling van windenergie in de eerste 4 maanden van 2019 dramatisch met een vermindering van 95% t.o.v. dezelfde periode van 2018.

Wat zijn de oorzaken van deze drastische teruggang? Volgens de LEE/NRW zijn er twee hoofdoorzaken. Ten eerste de overgang van het systeem van vaste vergoedingstarieven naar een veilingsysteem en ten tweede te restrictieve vergunningsvoorwaarden. In dit verband herinnerde de LEE/NRW nogmaals aan het recente oordeel van het Europees Hof dat vaste vergoedingstarieven voor duurzaam opgewekte stroom geen ongeoorloofde staatssubsidie zijn. Bron: Windbranche.de

Tags: , ,

Category: Onshore, Wereldwijd

Comments Closed

Reacties zijn gesloten.